Kinderwoud opent deuren in MFC De Akkers Heerenveen

Op woensdag 1 maart is het zover en opent Kinderwoud Kinderopvang de deuren van peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) De Akkers in multifunctioneel centrum (MFC) De Akkers in Heerenveen. Het gebouw huisvest naast Kinderwoud ook de twee scholen CBS Spring! (De Akker) en OBS Route 0513 (Commanderije/ Letterbeam) en een wijkcentrum. Kinderwoud krijgt een centrale plek tussen de beide scholen in.

De rijke speelleeromgeving van Kinderwoud is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt op de peuteropvang een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gelegd. Nu de peuteropvang wordt gehuisvest tussen beide scholen kan eenvoudig worden aangesloten bij de activiteiten op school. Voor de BSO bestond de samenwerking met het onderwijs al. Echter is er door de centrale ligging tussen beide scholen en het pand met meer mogelijkheden (keuken, speellokaal etc) nog meer mogelijk qua activiteiten en naschoolse activiteiten. Met een gevarieerd aanbod van leeftijdsgerichte activiteiten en onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat  een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

Openingstijden
Vanaf 1 maart zijn zowel de peuteropvang als de BSO op MFC De Akkers dagelijks geopend.

Openingstijden peuteropvang: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur
Openingstijden buitenschoolse opvang: Maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur.