Kinderwoud maakt doorstart met Friese locaties gefailleerde kinderopvang

Heerenveen, 23 december 2015

Kinderwoud Kinderopvang maakt per 1 februari 2016 een doorstart met de Friese locaties van de gefailleerde Timpaan Kinderopvang. Het gaat daarbij om het Gastouderbureau Friesland en de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuteropvang in Beetsterzwaag, Ureterp, Gorredijk, Tijnje en Sneek.

Met deze doorstart worden de opvangactiviteiten van circa 650 kinderen gecontinueerd en wordt het werk behouden voor een deel van de medewerkers van Timpaan. Kinderwoud realiseert hiermee een uitbreiding op haar activiteiten in Sneek en krijgt daarnaast een positie in Opsterland. “Een mooie en welkome (geografische) aanvulling op ons locatienetwerk wat reeds de gemeenten Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Súdwest Fryslân en Smallingerland  beslaat”, aldus Vanessa Weewer, directeur van Kinderwoud.

 

Luister hier naar het interview van Omrop Fryslân met Vanessa Weewer