Kinderwoud en It Rak van start met zwemBSO in Sneek

In samenwerking met zwembad It Rak in Sneek is Kinderwoud Kinderopvang vanaf 4 april 2017 gestart met zwemBSO voor kinderen vanaf 4 jaar. Kinderen die op dinsdagmiddag de BSO locaties De Windbreker, De Petteflet en Duinterpen in Sneek bezoeken, volgen in een klein groepje wekelijks zwemles en behalen in ongeveer 8 maanden hun zwemdiploma A.

In een waterland als Nederland is leren zwemmen belangrijk voor de zelfstandigheid en veiligheid van kinderen. Voor werkende ouders is het echter niet altijd makkelijk om hun kinderen naar het zwembad te brengen en weer op te halen. Met het aanbieden van zwemBSO hoopt Kinderwoud ouders te ondersteunen en een oplossing te bieden. De kinderen gaan onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van Kinderwoud met de taxi naar het zwembad toe. Ook tijdens de zwemles blijft de pedagogisch medewerker aanwezig. De BSO-middag wordt na de zwemles in een ruimte naast het zwembad vervolgd.

Zwemmethode Zed en Sop
It Rak werkt met zwemmethode Zed en Sop. Deze methode heeft een avontuurlijk karakter en motiveert de kinderen door middel van een uniek beloningssysteem. De vorderingen van de kinderen worden via een online leerlingvolgsysteem bijgehouden. Voor de start van de zwemlessen volgen de kinderen samen met een ouder een watergewenningsles, waarin wordt gekeken of het kind al aan de zwemles toe is.

Over Kinderwoud

Kinderwoud is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is. Met deze waarden in combinatie met eerlijke communicatie en de expertise van de medewerkers maakt Kinderwoud samen met de kinderen van 'Elke dag een mooie dag!'

Meer informatie over de zwemlessen vindt u op: www.optisport.nl/rak.