Kinderwoud 'Dag van ons vak' groot succes!

Op vrijdag 13 december 2019 verzamelden bijna 350 medewerkers van Kinderwoud Kinderopvang zich bij Thialf in Heerenveen voor de Kinderwoud ‘Dag van ons vak’. Een dag die voor de medewerkers in het teken stond van inspireren, leren, ontmoeten en ontspannen. Met de Brainwave inspiratiesessies stond de breinontwikkeling van het (jonge) kind centraal met onder andere de speerpunten spelend leren en bewegen. Een geslaagde dag vol kennis en inspiratie, waarmee de medewerkers hun werk naar een hoger plan brengen.

 

De wetenschap over de breinontwikkeling van kinderen verandert snel. Kinderwoud Kinderopvang vindt het belangrijk om de ontwikkelingen hierin te blijven volgen en te investeren in vakkennis.


Vanessa Weewer, directeur/bestuurder Kinderwoud Kinderopvang, trapte het programma van de leerzame én gezellige dag met af. “Ons vak doet er toe. Een vak waar ik elke keer weer ontzettend trots op ben, want wat is het een prachtvak. Wij mogen de toekomstige generatie begeleiden in hun ontwikkeling. En dat doet er toe. Hoe rijker de begeleiding op jonge leeftijd is, hoe meer profijt het kind daar op latere leeftijd van heeft. Maar liefst 80% van de hersenverbindingen van een mens wordt al op opvangleeftijd gelegd. Het is prachtig dat wij onze steen daaraan bij mogen dragen!”

 

Na de introductie van Vanessa Weewer namen docent psychologie en psychopathologie Louise Berkhout en psycholoog Jan van der Zwan de medewerkers op enthousiaste en aansluitende wijze mee in hun kennis en ervaring.

 

Bekijk hier alle foto's >

 

‘Als je goed speelt, sta je sterk’


Met de inspiratiesessie ‘Als je goed speelt, sta je sterk’ ging Louise Berkenhout dieper in op het thema spelend leren. Bewegen, spelen en echt contact zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het (jonge) kind. Louise Berkhout onderbouwde dit met verschillende voorbeelden uit de praktijk. “Laat kinderen zelf hun eigen grens bepalen, laat ze ontdekken wat ze wel en niet kunnen” was een belangrijke boodschap. “Met een beetje risico komen ze er wel.”

 

‘Kinderbrein in beweging’


Psycholoog Jan van der Zwan boog zich over het thema bewegen. Bewegen is ontzettend belangrijk voor de breinontwikkeling van het (jonge) kind. De verschillende breingebieden, die een rol spelen bij het leren, werden onder de loep genomen. Naast theorie over het kinderbrein was er uiteraard ruimte voor de ervaring van… zelf bewegen! Want als een kind beweegt, zet het niet zijn hele lijf, maar ook zijn hele brein in beweging.

 

Bekijk hier alle foto's >

 

Na de inspiratiesessies werd er volop nagepraat, werd kennis en ervaring met elkaar gedeeld en was het tijd voor een hapje en drankje. We kijken terug op een geslaagde Kinderwoud ‘Dag van ons vak’!