Kinderopvang in Tytsjerksteradiel

In de gemeente Tytsjerksteradiel biedt Kinderwoud Kinderopvang verschillende opvangvormen aan. Zo kunt u in de gemeente Tytsjerksteradiel bij Kinderwoud terecht voor kinderdagverblijf (voor kinderen van 0 – 4 jaar), peuteropvang (voor kinderen van 2 – 4 jaar) en buitenschoolse opvang (voor kinderen van 4 – 13 jaar). Daarnaast bieden wij tevens gastouderopvang in de gemeente Tytsjerksteradiel aan. Via de locatiezoeker kunt u zien waar onze locaties in Tytsjerksteradiel gevestigd zijn. Wij hebben onder andere locaties in Burgum, Sumar, Eastermar, Oentsjerk, Hardegaryp en Noard Burgum.

 

In de gemeente Tytsjerksteradiel bieden wij ook opvanglocaties aan waar wij werken met een tweetalig beleid. Dit houdt in dat wij zowel Fries als Nederlands communiceren met de kinderen. Vaak zijn het vaste pedagogisch medewerksters die in het Fries communiceren en vaste pedagogisch medewerksters die in het Nederlands communiceren. De Friestalige pedagogisch medewerksters communiceren dan enkel in het Fries, ook wanneer zij zingen of een boekje voorlezen aan de kinderen. 

 

Hier vindt u een overzicht van alle Kinderwoud locaties in de gemeente Tytsjerksteradiel.