Meld uw kind aan
voor kinderopvang
Aanmelden

Kinderopvang in Sneek

In Sneek biedt Kinderwoud op meerdere locaties opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. U kunt bij ons terecht voor kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar), peuteropvang (2 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 t/m 12 jaar). Onze pedagogische medewerkers zorgen voor een veilige, stabiele sfeer en omgeving voor uw kind. Op een aantal locaties werken we met speciale babygroepen om onze baby's extra geborgenheid te geven en ruimte om rond te kruipen.

De locaties zijn gevestigd in of nabij de basisscholen in Sneek. Door nauw met de scholen samen te werken kunnen we aansluiten op thema's en activiteiten en kunnen we een doorgaande leerlijn naar het basisonderwijs realiseren. 

 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij ons. Dat blijkt ook uit hetgeen wij rondom de belevingswereld van kinderen organiseren. De opa en omadag bijvoorbeeld: het is altijd feest als pake en beppe mogen komen! Net als de dagen waarop vriendjes en vriendinnetjes welkom zijn. Uit alle leuke reacties van ouders, grootouders en andere betrokkenen blijkt dat we we hier niet alleen de kinderen een plezier mee doen.

 

Kinderwoud Kinderopvang

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is.

Spinmodel Kinderwoud, alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod

We bieden een gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten dat is gebaseerd op ons ‘spinmodel’. Alle ontwikkelingsgebieden van het kind komen aan bod; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden (samen delen, rekening houden met elkaar), het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. Daarnaast kan met een gevarieerd aanbod makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat  een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

 

Kinderwoud maakt van ‘Elke dag een mooie dag!

 

Kinderopvanglocaties Sneek

 

Sfeer proeven of meer informatie

Bent u nieuwsgierig of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Planning en plaatsing via (0513) 610 825 voor meer informatie of het maken van een afspraak om onze locaties te komen bekijken.