Kinderopvang Smallingerland - KDV

Ook in Drachten en omgeving biedt Kinderwoud Kinderopvang diverse vormen van (flexibele) kinderopvang aan. U kunt bij ons terecht voor kinderdagopvang (0 tot 4 jaar), peuteropvang (2 tot 4 jaar), buitenschoolse opvang (4 t/m 12 jaar) en gastouderopvang (0 t/m 12 jaar). Op al onze locaties werken pedagogische medewerkers of gastouders die zorgen voor een veilige, stabiele sfeer en omgeving voor uw kind

 

Kinderwoud Kinderopvang

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is. 


Het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten is gebaseerd op het ‘spinmodel’, waarin alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod komen; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden (samen delen, rekening houden met elkaar), het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. Daarnaast kan met een gevarieerd aanbod makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat  een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

 

Kinderwoud maakt van ‘Elke dag een mooie dag!


Kinderopvang locaties Drachten en omgeving