Meld uw kind aan voor
kinderopvang bij Kinderwoud
Aanmelden

Elk kind wordt GEZien!

Bij Kinderwoud wordt elk kind GEZien. Deze 3 hoofdletters staan er niet zomaar; Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing. Dit zijn de uitgangspunten van onze werkwijze op de kinderopvang. Want kinderen zijn zichzelf en dat mogen zij wat ons betreft blijven. Daarom werken wij bij Kinderwoud vanuit deze uitgangspunten, zodat uw kind zich op de kinderopvang op een natuurlijke wijze verder kan ontwikkelen. 

 

Op onze kinderopvang locaties werken pedagogische medewerkers / gastouders die zorgen voor een veilige, stabiele sfeer en omgeving. Zij hebben oog en oor voor ieder kind. Met elkaar proberen wij de ontwikkeling van elk kind op zijn / haar eigen niveau te stimuleren. Het is mooi om te zien hoe kinderen zich op de opvang verder ontwikkelen en vormen. Want ongemerkt kunnen zij steeds meer in contact komen met zichzelf en met anderen.

 

Om de ontwikkeling van ieder kind zo optimaal mogelijk te stimuleren, biedt Kinderwoud diverse soorten kinderopvang aan. Elk opvang soort biedt eigen voordelen, passend bij de leeftijd van uw kind. Kinderwoud biedt de volgende kinderopvang soorten aan: gastouder opvang, het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Onder buitenschoolse opvang vallen meerdere kinderopvang soorten, namelijk voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang. Onderstaande links geven u meer informatie over onze kinderopvang mogelijkheden in Friesland.