Jubileumcongres Kinderwoud in beeld

Begin oktober vierde Kinderwoud Kinderopvang haar 45-jarig jubileum met een jubileumcongres voor relaties in Hotel Heidehof in Heerenveen. Het congres stond in het teken van het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, waarin welzijn, geluk èn de ontwikkeling van het kind centraal staan. Inspirerende sprekers als Agda Wachter, Saskia Laseur en Leo Bormans namen de genodigden vanuit hun kennis en kunde mee in het thema ‘Elke dag een mooie dag!’ We kijken trots en tevreden terug op deze bijzondere middag van ontmoeting en delen van kennis.

 

Kinderwoud wilde met het congres gemeenten, onderwijskoepels, toezichthouders, directeuren basisonderwijs, collega kinderopvangorganisaties en andere samenwerkingspartners inspireren en een bijdrage leveren aan de waardevolle samenwerkingsverbanden waarin ‘onze’ kinderen mooie dagen beleven. De gespreksleider van het congres was Bettina de Jong, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Kinderwoud en vicevoorzitter van de branchevereniging NVTK (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de kinderopvang). In het dagelijks leven is zij executive coach en mediator en begeleidt zij toezichthouders.

Agda Wachter: ‘Verbinden in samenwerking’
In de functie van identiteitsbegeleider is Agda Wachter werkzaam als inspirator voor betekenisvol onderwijs. Agda coacht en begeleidt schoolteams, directies en besturen op visieontwikkeling en identiteitsvraagstukken.

Saskia Laseur: ‘Juridische samenwerking’
Saskia Laseur van Van Doorne advocaten en notarissen, treedt op als notaris en adviseur van diverse overheden, maatschappelijke instellingen en koepelorganisaties. Saskia zat in de werkgroep juridische modellen van Kindcentra 2020 en schreef mee aan het boek ‘Kindcentra 2020, een realistisch perspectief’.                                                           

Leo Bormans: ‘Geluk van het jonge kind’

Leo Bormans reist de wereld rond als ‘Ambassador of Happiness & Quality of Life’. Hij is schrijver en inspirator. Hij heeft een Master in Talen & Wijsbegeerte en is auteur van de internationale bestseller ‘The World Book of Happiness’ en ‘The World Book of Hope’, waarvan Kofi Annan het eerste hoofdstuk schreef.

Vol vertrouwen
Kinderwoud Kinderopvang is trots op haar 45-jarig bestaan, zeker na de moeilijke jaren in de kinderopvang. Kinderwoud heeft deze moeilijke tijd goed doorstaan en richt zich vol vertrouwen op de toekomst waarin nieuwe ontwikkelingen, zoals IKC’s en een nieuwe financieringsstructuur, op de kinderopvang afkomen.