IKC Thomas van Aquino: elke dag samenwerken om te komen tot optimale ontwikkelingskansen voor kinderen

Kinderwoud is onderdeel van Intergraal Kindcentrum (IKC) Thomas van Aquino, waar we we elke dag samenwerken om tot optimale ontwikkelingskansen voor kinderen te komen. In het krantenartikel "Veelzijdig Sneker kindcentrum komt ouders tegemoet" van de Leeuwarder Courant vertelt onder andere onze clustermanager Alma Dedic waarom dit zo belangrijk is.

 

 

V.L.N.R: Oudste leerling Minas (13), Alma Dedic van Kinderwoud met het jongste opvangkind Jason (2) en directeur Gerlotte Majoor van IKC Thomas van Aquino. Foto: Simon Bleeker

 

Onze clustermanager Alma Dedic aan het woord

 

Vanaf 2 jaar stappen kinderen het gebouw van het IKC Thomas van Aquino in de wijk Lemmerweg in Sneek al binnen. Bij de peuteropvang van Kinderwoud. Eigenlijk gebeurt het nog eerder. Het pand herbergt het consultatiebureau van de GGD, waardoor nul-jarigen al met hun ouders over de drempel gaan. Als zij later doorstromen naar de school vinden ze van nul tot twaalf jaar op een voor hen vertrouwde plek onderdak.

 

Dat is belangrijk, stelt Alma Dedic van Kinderwoud. ,,De meeste verbindingen worden bij een kind in de eerste zes jaar gelegd. Hier kunnen ze vanaf het begin spelend leren. Als ze van de kinderopvang doorstromen naar groep 1 merken ze die overgang niet eens.’’ Overal in het gebouw worden namelijk dezelfde normen en waarden gehanteerd en leren de kinderen dezelfde uitgangspunten over omgaan met elkaar. De drempel naar de basisschool is er niet.

 

Lees hier het hele artikel.

© Leeuwarder Courant