Werkwijze Gastouderbureau Kinderwoud

Landelijke registratienummer: 830987162
GGD-rapport

 

Ruim bestand

We beschikken over een ruim bestand van gastouders. Afhankelijk van de wensen van de vraagouder gaat de bemiddelingsmedewerker op zoek naar een geschikte match. Ze zal contact zoeken met een gastouder welke qua aanbod het dichtst bij de wensen van de vraagouder past. Er wordt een omschrijving van de aanvraag gegeven en gevraagd of de gastouder deze opvang wil en kan doen. Bij een bevestigend antwoord zal de  bemiddelingsmedewerker contact opnemen met de vraagouder en een beschrijving geven van de gastouder en wat zij te bieden heeft. Als dit voldoet aan de wensen van de ouder zal er een afspraak voor een kennismaking gemaakt worden. De bemiddelingsmedewerker zal bij dit kennismakingsgesprek aanwezig zijn.

 

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals; de werkwijze van de gastouder, het aantal kinderen wat ze opvangt, hoe ze denkt over opvoeden, activiteiten die ze onderneemt, regels die ze hanteert ect. Vraagouders kunnen vragen stellen maar geven ook aan wat hun wensen zijn. Uiteindelijk is het belangrijk dat de vraagouder een beeld krijgt hoe het er aan toe gaat bij de gastouder en moet kunnen beslissen of ze hun kindje aan de gastouder toe vertrouwd. Er hoeft niet direct een beslissing genomen te worden. Ouders kunnen dit thuis rustig bespreken. Ook de gastouder kan nog even bedenken of ze de opvang wil en kan doen.

 

Na een afgesproken termijn zal de bemiddelingsmedewerker contact met beide partijen opnemen met de vraag wat er besloten is. Indien beide partijen positief zijn wordt er een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek. Mocht een van beide partijen negatief zijn dan wordt er verder gezocht naar een geschikte gastouder.

 

Koppelingsgesprek

Tijdens het koppelingsgesprek worden concrete afspraken gemaakt over de opvang; onder andere over de startdatum, de opvangtijden en dagen. Maar er worden ook afspraken gemaakt over het eten en drinken, de slaaptijden, regels en vervoer. Bij dit gesprek zal de bemiddelingsmedewerker ook aanwezig zijn. Zij zal een verslag maken van dit gesprek wat vastgelegd wordt op de telefoon- en afsprakenlijst. Op de telefoonlijst staan tevens de adresgegevens van beide partijen maar ook de telefoonnummers waar een ieder op te bereiken is. De telefoon- en afsprakenlijst maakt deel uit van de overeenkomst van opdracht die vervolgens tussen gast- en vraagouder wordt gesloten.

 

Proeftijd

De eerste 2 maanden gelden als proeftijd. Gedurende deze tijd kan de opvang per dag stopgezet worden; het kan natuurlijk zo zijn dat het toch niet aan de verwachtingen voldoet. Aan het einde van deze proeftijd zal de bemiddelingsmedewerker contact opnemen met beide partijen om te horen hoe het gaat en te vragen of er behoefte is aan een 2e maand-gesprek. Dit gesprek geeft de mogelijkheid om de afgelopen periode door te spreken en bijvoorbeeld afspraken te herzien.

 

Evaluatie

De bemiddelingsmedewerker is ten allen tijde beschikbaar voor zowel de vraag –als gastouder om vragen te beantwoorden of advies te geven. Uitgangspunt is dat beide partijen zoveel mogelijk onderling dingen bespreken maar er kunnen zich situaties voordoen waarin hulp van de bemiddelingsmedewerker nodig is. Elk jaar zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden. Dit is een verplichting van het gastouderbureau en wordt gecontroleerd door de GGD. In het evaluatiegesprek bespreken ouders en gastouder de tevredenheid, de gemaakte afspraken en het verloop van de opvang.