Oudercommissie: denk mee met
Kinderwoud

Oudercommissie van het gastouderbureau

Bij Kinderwoud hechten wij veel waarde aan de mening van ouders en verzorgers. Daarom heeft het gastouderbureau van Kinderwoud een Lokale Oudercommissie. Met deze oudercommissie geven wij ouders en verzorgers de mogelijkheid om mee te denken en te adviseren bij onderwerpen over de opvang van hun kind(eren).

 

De Lokale Oudercommissie   

De Lokale Oudercommissie vertegenwoordigt de ouders in het beleid van Kinderwoud en zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen behartigd worden. Ongeveer drie keer per jaar komen zij samen. Tijdens de vergaderingen is ook de coördinator van het gastouderbureau aanwezig. De commissie wordt op de hoogte gesteld van onder andere lopende zaken binnen Kinderwoud en ontwikkelingen op het gebied van gastouderopvang. Eén keer per jaar worden alle Lokale Oudercommissies van Kinderwoud uitgenodigd voor de jaarvergadering met de Centrale Oudercommissie van Kinderwoud. De Centrale Oudercommissie vertegenwoordigt alle Lokale Oudercommissies en kan deze commissies om advies vragen over belangrijke zaken binnen Kinderwoud.

 

Denk ook mee

Heeft u vragen voor de Lokale Oudercommissie? Stel ze gerust via een e-mail. In het eerstvolgende overleg wordt uw vraag behandeld. Wilt u zelf meedenken en advies geven? Aanmelden mag altijd! De Lokale Oudercommissie van het gastouderbureau is te bereiken via gob@kinderwoud.nl