Voorwaarden gastouder

Als gastouder ben je verantwoordelijk voor de opvang van andermans kinderen. Naast de dagelijkse verzorging ondersteun je de ouders bij de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle gastouders bij Kinderwoud aan onze kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Op deze manier kun je veilige en kwalitatieve opvang bieden. Hieronder wordt beschreven aan welke voorwaarden je moet voldoen voordat je aan het werk kunt als gastouder.

 

  • Opleiding

Als gastouder dien je minimaal in het bezit te zijn van een MBO-diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. Beschikt u niet over de juiste opleiding, maar wil je wel graag als gastouder aan de slag? Dan kan Kinderwoud een Verkorte route MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn aanbieden, met een examen in het noorden van Nederland.

  • Kinder EHBO

Gastouders dienen in het bezit te zijn van een diploma kinder EHBO. Je kunt deze 1-daagse opleiding volgen via Kinderwoud. De kosten hiervoor bedragen €40,-.

Om het jaar volg je vervolgens een herhalingsles van 3 uren. Kinderwoud vergoedt de kosten voor de kinder EHBO een jaar nadat de gastouder gestart is met de opvang via Kinderwoud, mits de gastouder alleen opvang verleent via Kinderwoud.

  • Opvanglocatie

De opvanglocatie moet aan bepaalde veiligheidseisen voldoen, zowel bij gastouderopvang als bij thuisopvang. Samen met de GGD is de gemeente verantwoordelijk voor de registratie en voor het toezicht en de controle op kwaliteit. Voordat je als gastouder aan het werk kunt gaan zal de opvanglocatie eerst door het gastouderbureau van Kinderwoud gecheckt worden en later ook door de GGD.

  • Verklaring Omtrent het Gedrag

Elke gastouder, partner en inwonende kinderen van 18 jaar en ouder moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Je ontvangt van ons via de mail een link waarmee u de VOG digitaal kunt aanvragen. De kosten voor de VOG liggen rond de € 35,-. De VOG wordt binnen enkele weken toegestuurd. Het gastouderbureau ontvangt graag een kopie van deze VOG, het origineel kun je bewaren in de gastoudermap die je van ons ontvangt. Deze moet inzichtelijk zijn tijdens de inspecties van de GGD. Bewaar het betaalbewijs van de VOG goed! Kinderwoud vergoedt de gemaakte kosten van de VOG na overlegging van het betaalbewijs een jaar nadat de gastouder is gestart met de opvang, mits de gastouder alleen aangesloten is bij Kinderwoud.

  • Registratie

Bij de aanvraag van een nieuwe locatie voor kinderopvang en gastouderopvang toetst de gemeente of zij voldoen aan de Wet Kinderopvang. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het registreren van gastouders en opvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De kosten die uit deze registratie voortvloeien, worden in de meeste gemeenten in Friesland betaald door de gemeente. Uitzondering hierop zijn de gemeenten Dongeradeel en Heerenveen. De kosten voor een volledig nieuwe inschrijving en dus registratie van een gastouder bedragen €480,85. Bij verhuizing van de gastouder volgt een verkorte inspectie op de nieuwe opvanglocatie. De kosten voor een verkorte inspectie bedragen € 213,25. Meer informatie over de registratie vindt u op de pagina registratie gastouder.