Vergoedingen gastouder

Bent u benieuwd wat u als gastouder verdient? Hieronder staan de inkomsten van onze gastouders beschreven. Ook vindt u hier nog een kort overzicht van eventuele kosten die wij voor u vergoeden.

 

Inkomsten

De vergoeding die een gastouder bij Kinderwoud krijgt hangt af van de opvangvorm. Wanneer u als gastouder opvang biedt in uw eigen huis, ontvangt u hiervoor een vergoeding per kind per uur.

Het gastouderbureau van Kinderwoud hanteert voor 2019 een adviestarief van €4,50. U mag hier van afwijken en een hoger uurtarief vragen. Het is wel goed om u te realiseren dat de opvang voor de ouders duurder wordt, wanneer u uw uurtarief verhoogt.

 

Biedt u opvang bij de ouders thuis? Dan ontvangt u €12,05 per uur, inclusief vakantietoeslag. Dit is een vast bedrag per uur, ongeacht het aantal kinderen. De wettelijke 4 weken doorbetaalde vakantie is in het uurtarief verrekend.

 

Vergoedingen

Om als gastouder aan het werk te kunnen gaan, moet u voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden. Het gastouderbureau van Kinderwoud biedt onder bepaalde voorwaarden een vergoeding voor de kosten die u hiervoor maakt. Hieronder staat beschreven welke kosten vergoed worden en welke voorwaarden hier aan verbonden zitten.

 

  • Basiscursus EHBO: De kosten voor de basiscursus EHBO bedragen €40,-. Het gastouderbureau van Kinderwoud vergoedt deze kosten wanneer u als gastouder 1 jaar opvang heeft verleend via uitsluitend Kinderwoud.
  • Herhalingslessen EHBO: Om het jaar volgt u een herhalingsles. De kosten van de herhalingslessen worden door het gastouderbureau volledig vergoed als u uitsluitend via Kinderwoud opvang aanbiedt. Wanneer u ook kinderen opvangt via een ander bureau, vergoeden wij de helft van de kosten.
  • Verklaring Omtrent het Gedrag: De kosten voor de VOG liggen rond de €35,-. Het gastouderbureau van Kinderwoud vergoedt deze kosten wanneer u als gastouder 1 jaar opvang heeft verleend via uitsluitend Kinderwoud. De VOG voor huisgenoten wordt niet vergoed.
  • Registratie: Voor de registratie van een gastouder worden kosten (leges) in rekening gebracht  In de meeste gevallen betaalt de gemeente deze kosten. Een uitzondering hierop zijn de gemeente Heerenveen, De Fryske Marren en Dongeradeel. Wanneer u opvangt in deze gemeenten worden de kosten na een jaar opvang voor de helft vergoed door Kinderwoud, mits u alleen opvang verleent via Kinderwoud. 
  • Zelfstandig gastouder: Wanneer u gebruik maakt van onze franchise formule ontvangt u een bonus van €75,-per gezin dat u zelf aanbrengt als de opvang een half jaar loopt. 
  • Verkorte opleiding: De kosten van het examen van de verkorte route MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn bedragen €125,-. Het gastouderbureau van Kinderwoud vergoedt deze kosten wanneer u als gastouder minimaal 6 maanden opvang heeft verleend via uitsluitend Kinderwoud. U krijgt een extra vergoeding wanneer u minimaal 12 maanden opvang heeft verleend via uitsluitend Kinderwoud.