Oudercommissie van het gastouderbureau

Bij Kinderwoud hechten wij veel waarde aan de mening van u als ouder. Daarom heeft het gastouderbureau van Kinderwoud sinds september 2017 een Lokale Oudercommissie. Met deze oudercommissie geven wij ouders en verzorgers de mogelijkheid om mee te denken en te adviseren bij onderwerpen over de opvang van uw kind(eren).

 

De Lokale Oudercommissie   

Op dit moment bestaat de Lokale Oudercommissie van het gastouderbureau van Kinderwoud uit 3 betrokken ouders. Zij vertegenwoordigen de ouders in het beleid van Kinderwoud en zorgen ervoor dat de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen behartigd worden. Op deze manier probeert Kinderwoud de kwaliteit van de opvang te waarborgen en te verbeteren. De Lokale Oudercommissie komt ongeveer drie keer per jaar samen. Tijdens de vergaderingen is ook de coördinator van het gastouderbureau aanwezig. De commissie wordt op de hoogte gesteld van onder andere lopende zaken binnen Kinderwoud en ontwikkelingen op het gebied van gastouderopvang. Eén keer per jaar worden alle Lokale Oudercommissies van Kinderwoud uitgenodigd voor de jaarvergadering met de Centrale Oudercommissie van Kinderwoud. De Centrale Oudercommissie vertegenwoordigt alle Lokale Oudercommissies en kan deze commissies om advies vragen over belangrijke zaken binnen Kinderwoud.

 

Leden van de Lokale Oudercommissie 

De Lokale Oudercommissie van het gastouderbureau bestaat uit 3 enthousiaste ouders die zich inzetten voor gastouderopvang. Ze stellen zich graag aan u voor:

 

  • Ik ben Floor Suurland, geboren in 1980 en ik kom uit Heerenveen. Ik ben voorzitter van de Lokale Oudercommissie en werkzaam als accountmanager. Wij mogen genieten van 4 kids. Twee toppers van gastouders, Attje en Viviane, geven mij het gevoel met een gerust hart te kunnen werken. Ik ben te bereiken via: delmardejong@live.nl

 

  • Mijn naam is Hinke Hellinga-Maat. Op de revalidatieafdeling in Anna Schotanus (Meriant) werk ik als zorgcoördinator/ verpleegkundige. Ik ben getrouwd met Gilmer Hellinga en samen hebben wij twee zoontjes; Hidde en Feitse. Hidde en Feitse breng ik bij 't Flinter Boartersplak, een kleinschalige kinderopvang van Bea Veenstra-Grootjen in Gorredijk. Binnen de Oudercommissie ben ik notulist/ secretaris. Mijn e-mailadres waarop jullie mij kunnen bereiken is: hinkemaat@hotmail.com

 

  • Hallo, mijn naam is Femke Dijkstra. Samen met mijn vriend Alle Jent en zoon Pelle woon ik in Skoatterwâld. Ik werk als freelanceschrijver en zet me graag in als oudercommissielid van het gastouderbureau van Kinderwoud. Ik ben te bereiken via: Dijkstrafem@gmail.com

 

Denkt u ook mee?

Heeft u vragen voor de oudercommissie? Stel ze gerust via een mail naar één van de leden. In het eerstvolgende overleg wordt uw vraag behandeld.

Wilt u zelf meedenken en advies geven? Aanmelden mag altijd! Stuur dan een mailtje naar de coördinator van het gastouderbureau: frederikacouperus@kinderwoud.nl