Oudercommissie van het Gastouderbureau

Sinds september 2017 heeft het Gastouderbureau van Kinderwoud een Oudercommissie.

 

Wat doet de Oudercommissie?

De Lokale Oudercommissie (LO) stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid door een goede invulling te geven aan de adviesrechten, om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. De LO komt ongeveer drie keer per jaar samen. Tijdens de vergaderingen is ook de coördinator van het Gastouderbureau aanwezig. De LO wordt op de hoogte gesteld van de lopende zaken binnen Kinderwoud, ontwikkelingen binnen de gastouderopvang en kan om advies worden gevraagd. Tevens bestaat de mogelijkheid om signalen af te geven die betrekking hebben op de gastouderopvang in zijn algemeenheid. Jaarlijks worden de LO’s uitgenodigd voor de jaarvergadering met de CO (centrale oudercommissie Kinderwoud). De CO vertegenwoordigt alle lokale oudercommissies. De LO’s ontvangen per mail de stukken waarover de CO heeft geadviseerd.


Heeft u vragen voor de oudercommissie? Stel ze gerust via mail aan één van de leden. In het eerstvolgende overleg wordt uw vraag dan behandeld.


De leden stellen zich voor

 

  • Ik ben Floor Suurland, 38 jaar en kom uit Heerenveen Ik ben voorzitter van de lokale Oudercommissie en werkzaam als account manager. Wij mogen genieten van 4 kids 16, 12 en 3 en een half jaar oud. Twee toppers van gastouders, Attje en Viviane, geven mij het gevoel met een gerust hart te kunnen werken. Ik ben te bereiken via de mail: delmardejong@live.nl

 

  • Mijn naam is Hinke Hellinga-Maat. Op de revalidatieafdeling in Anna Schotanus (Meriant) werk ik als zorg- coördinator/verpleegkundige. Ik ben getrouwd met Gilmer Hellinga en samen hebben wij twee zoontjes Hidde van 8 jaar en Feitse van 5 jaar. Hidde en Feitse breng ik bij 't Flinter Boartersplak, kleinschalige kinderopvang van Bea Veenstra-Grootjen in Gorredijk. Binnen de Oudercommissie ben ik notulist/ secretaris. Mijn e-mailadres waarop jullie mij kunnen bereiken is: hinkemaat@hotmail.com

 

  • Hallo, mijn naam is Femke Dijkstra. Samen met mijn vriend Alle Jent en zoon Pelle van bijna 1 jaar woon ik in Skoatterwâld. Ik werk als freelancve schrijver en zet me graag in als oudercommissielid van het gastouderbureau van Kinderwoud.