Oudercommissie van het gastouderbureau

Bij Kinderwoud hechten wij veel waarde aan de mening van u als ouder. Daarom heeft het gastouderbureau van Kinderwoud sinds september 2017 een Lokale Oudercommissie. Met deze oudercommissie geven wij ouders en verzorgers de mogelijkheid om mee te denken en te adviseren bij onderwerpen over de opvang van uw kind(eren).

 

De Lokale Oudercommissie   

Op dit moment bestaat de Lokale Oudercommissie van het gastouderbureau van Kinderwoud uit drie betrokken ouders. Zij vertegenwoordigen de ouders in het beleid van Kinderwoud en zorgen ervoor dat de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen behartigd worden. Op deze manier probeert Kinderwoud de kwaliteit van de opvang te waarborgen en te verbeteren. De Lokale Oudercommissie komt ongeveer drie keer per jaar samen. Tijdens de vergaderingen is ook de coördinator van het gastouderbureau aanwezig. De commissie wordt op de hoogte gesteld van onder andere lopende zaken binnen Kinderwoud en ontwikkelingen op het gebied van gastouderopvang. Eén keer per jaar worden alle Lokale Oudercommissies van Kinderwoud uitgenodigd voor de jaarvergadering met de Centrale Oudercommissie van Kinderwoud. De Centrale Oudercommissie vertegenwoordigt alle Lokale Oudercommissies en kan deze commissies om advies vragen over belangrijke zaken binnen Kinderwoud.

 

Denkt u ook mee?

Heeft u vragen voor de oudercommissie? Stel ze gerust via een mail naar één van de leden. In het eerstvolgende overleg wordt uw vraag behandeld. Wilt u zelf meedenken en advies geven? Aanmelden mag altijd! Stuur dan een mailtje naar de coördinator van het gastouderbureau: gob@kinderwoud.nl