Werkwijze gastouderbureau Kinderwoud

Het is belangrijk dat u een gastouder vindt die goed bij uw gezin past. Daarom gaat Kinderwoud op basis van uw wensen op zoek naar de geschikte gastouder voor uw kind(eren). Zodra u uw kind(eren) aangemeld heeft via het aanmeldformulier, nemen onze bemiddelingsmedewerkers contact met u op. Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van onze werkwijze bij het zoeken naar een passende gastouder.

 

Stap 1: Intakegesprek

Voordat wij op zoek kunnen naar de juiste gastouder voor uw gezin, is het voor ons belangrijk om te weten wat voor type gastouder u zoekt, in welke gemeente en wijk u de gastouder zoekt en wat u belangrijk vindt. Om dit duidelijk te krijgen maken wij graag een afspraak bij u thuis om uw wensen met u te bespreken. Om een bewuste keuze te kunnen maken voor gastouderopvang bij Kinderwoud is het belangrijk om te weten wat de visie van Kinderwoud is. Daarom zal tijdens dit intakegesprek ook het beleid van Kinderwoud besproken worden.

 

Kinderwoud beschikt over een ruim bestand van gastouders. Afhankelijk van uw wensen, gaat de bemiddelingsmedewerker op zoek naar een geschikte match. Zij zal contact zoeken met een gastouder welke qua aanbod het beste bij uw wensen past. Zodra zij een geschikte gastouder gevonden heeft, wordt er contact met u opgenomen en een beschrijving gegeven van de gastouder en wat zij te bieden heeft. Wanneer u denkt dat de gastouder goed bij uw gezin past, kan een afspraak voor een kennismaking gemaakt worden. Tijdens deze kennismaking is ook de bemiddelingsmedewerker aanwezig.

 

Stap 2: Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek vindt plaats bij de gastouder thuis. Tijdens het gesprek komen verschillende onderwerpen aan bod. Onder andere:

 • De werkwijze van de gastouder
 • Het aantal kinderen
 • Hoe de gastouder denkt over opvoeden
 • Activiteiten die de gastouder onderneemt
 • Regels die de gastouder hanteert
 • Etc. 

Natuurlijk geeft u zelf ook aan wat u belangrijk vindt en wat uw wensen zijn. Het is de bedoeling dat u een goed beeld krijgt van hoe het er aan toe gaat bij de gastouder en moet u kunnen beslissen of u uw kind aan de gastouder toevertrouwd. Deze beslissing hoeft u niet direct te maken, u kunt het thuis nog even rustig bespreken. Ook krijgt de gastouder de kans nog even rustig bedenken of ze de opvang wil en kan doen.

 

Na een afgesproken termijn neemt de bemiddelingsmedewerker contact met beide partijen op. Wanneer u en de gastouder beide positief zijn, wordt een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek. Mocht het zo zijn dat u of de gastouder de opvang niet ziet zitten, dan wordt er verder gezocht naar een geschikte gastouder. 

 

Stap 3: Koppelingsgesprek

Ook het koppelingsgesprek vindt plaats bij de gastouder thuis. Tijdens het koppelingsgesprek worden concrete afspraken gemaakt over de opvang. Deze afspraken gaan onder andere over:

 • De startdatum
 • De opvangtijden en -dagen
 • Eten en drinken
 • De slaaptijden
 • Regels
 • Vervoer
 • Etc.

Ook tijdens het koppelingsgesprek is de bemiddelingsmedewerker aanwezig. Zij maakt een verslag van het gesprek en zorgt voor een telefoon- en afsprakenlijst. Op de telefoonlijst staan de adresgegevens van beide partijen en de telefoonnummers waar een ieder op te bereiken is.

 

Stap 4: Proeftijd

De eerste 2 maanden van de opvang gelden als proeftijd. Tijdens deze 2 maanden kan de opvang per dag stopgezet worden; het kan voorkomen dat het toch niet aan de verwachtingen voldoet. Aan het eind van de proeftijd neemt de bemiddelingsmedewerker contact op met u en de gastouder om te horen hoe het gaat. Ook zal ze vragen of er behoefte is aan een 2e maand-gesprek. Dit gesprek geeft de mogelijkheid om samen de afgelopen periode door te spreken en afspraken te herzien.

 

Stap 5: Evaluatie

De bemiddelingsmedewerker is te allen tijde beschikbaar voor zowel u als vraagouder als voor de gastouder om vragen te beantwoorden of advies te geven. Het uitganspunt is wel dat beide partijen zoveel mogelijk onderling met elkaar bespreken, maar er kunnen zich situaties voordoen waarin hulp van de bemiddelingsmedewerker nodig is. Elk jaar vindt een evaluatiegesprek plaats. Dit is een verplichting van het gastouderbureau en wordt gecontroleerd door de GGD. In het evaluatiegesprek bespreekt u samen met uw gastouder de tevredenheid, de gemaakte afspraken en het verloop van de opvang.