Kosten gastouderopvang

De kosten voor gastouderopvang zijn voor iedereen anders. Dit heeft te maken met de toeslag die u krijgt, de hoogte hiervan is met name afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen en het aantal kinderen. Ook verschillen de kosten per opvangvorm. Bij gastouderopvang bij de gastouder thuis betaalt u de opvanguren per kind. Wanneer u opvang nodig heeft voor meerdere kinderen, is thuisopvang een voordelige oplossing. U betaalt dan namelijk het minimum uurloon ongeacht het aantal kinderen.

 

Kosten berekenen

Bent u benieuwd wat gastouderopvang u gaat kosten? Maak dan zelf eenvoudig een berekening via onze rekentool. Omdat de kosten per situatie en daarmee per gezin verschillend zijn, vragen wij u enkele gegevens in te vullen voor een juiste berekening.

 

Heeft u hulp nodig bij het berekenen? Neem gerust contact op met onze bemiddelingsmedewerkers. Zij zijn te bereiken op 0513-610825 of per e-mail via gob@kinderwoud.nl. Ook kunnen zij geheel vrijblijvend een kostenberekening voor u maken. Bekijk de bruto tarieven voor 2020.

 

Kostenregistratie

Bij de aanvraag van een nieuwe locatie voor gastouderopvang, toetst de gemeente of de locatie voldoet aan de Wet Kinderopvang. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het registreren van gastouders en opvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

De kosten die uit deze registratie voortvloeien, ook wel leges genoemd, worden in de meeste gemeenten in Friesland betaald door de gemeente. Uitzondering hierop zijn de gemeenten Dongeradeel, Heerenveen, Tytsjerksteradiel en De Fryske Marren. Deze gemeenten brengen de kosten in rekening bij het gastouderbureau die een gastouder aanmeldt voor de inschrijving in het LRKP.

 

Alleen wanneer u als ouder in een van deze gemeenten woont en kiest voor opvang aan huis krijgt u te maken met de kosten voor de registratie.

 

De kosten voor een volledig nieuwe inschrijving en dus registratie van een gastouder bedragen in de gemeente:

 

  • Heerenveen: € 480,85. Bij thuisopvang betalen de gastouder en de vraagouder ieder de helft van deze kosten (ieder €240,42).
  • Tytsjerksteradiel: € 510,00.

 

Dit is omdat het registratienummer zowel aan de opvanglocatie (de woning) als aan de persoon (gastouder) verbonden is. Wanneer de gastouder al geregistreerd is in het LRKP op een ander opvangadres, volgt een verkorte inspectie en zijn de kosten €213,25. Deze zijn geheel voor rekening van de vraagouder. Ook als u verhuist worden de kosten voor de (verkorte) inspectie van het nieuwe adres volledig bij u in rekening gebracht. 

 

In de gemeente Dongeradeel bedragen de kosten voor registratie € 182,30 en in De Fryske Marren is dit € 54,00.

 

Kinderwoud vergoedt de helft van de kosten van de registratie van de thuisopvang voor zowel de gastouder als de vraagouder een jaar na start van de betreffende opvang, mits de opvang wordt na dit jaar dan nog steeds via Kinderwoud bemiddeld.