Vergoedingen gastouder

Bent u benieuwd wat u als gastouder verdient? Hieronder staan de inkomsten van onze gastouders beschreven. Ook vindt u hier nog een kort overzicht van eventuele kosten die wij voor u vergoeden.

 

Inkomsten

De vergoeding die een gastouder bij Kinderwoud krijgt hangt af van de opvangvorm. Wanneer u als gastouder opvang biedt in uw eigen huis, ontvangt u hiervoor een vergoeding per kind per uur.

Het gastouderbureau van Kinderwoud hanteert voor 2019 een adviestarief van €4,50. U mag hier van afwijken en een hoger uurtarief vragen. Het is wel goed om u te realiseren dat de opvang voor de ouders duurder wordt, wanneer u uw uurtarief verhoogt.

 

Biedt u opvang bij de ouders thuis? Dan ontvangt u €12,05 per uur, inclusief vakantietoeslag. Dit is een vast bedrag per uur, ongeacht het aantal kinderen. De wettelijke 4 weken doorbetaalde vakantie is in het uurtarief verrekend.

 

Vergoedingen

Om als gastouder aan het werk te kunnen gaan, moet u voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden. Het gastouderbureau van Kinderwoud biedt onder bepaalde voorwaarden een vergoeding voor de kosten die u hiervoor maakt. Hieronder staat beschreven welke kosten vergoed worden en welke voorwaarden hier aan verbonden zitten.

 

  • Basiscursus EHBO: De kosten voor de basiscursus EHBO bedragen €40,-. Het gastouderbureau van Kinderwoud vergoedt deze kosten wanneer u als gastouder 1 jaar opvang heeft verleend via uitsluitend Kinderwoud.
  • Herhalingslessen EHBO: Om het jaar volgt u een herhalingsles. De kosten van de herhalingslessen worden door het gastouderbureau volledig vergoed als u uitsluitend via Kinderwoud opvang aanbiedt. Wanneer u ook kinderen opvangt via een ander bureau, vergoeden wij de helft van de kosten.
  • Verklaring Omtrent het Gedrag: De kosten voor de VOG liggen rond de €35,-. Het gastouderbureau van Kinderwoud vergoedt deze kosten wanneer u als gastouder 1 jaar opvang heeft verleend via uitsluitend Kinderwoud. De VOG voor huisgenoten wordt niet vergoed.
  • Registratie: De kosten voor de registratie van een gastouder bedragen €480,85. In de meeste gevallen betaalt de gemeente deze kosten. Een uitzondering hierop zijn de gemeente Heerenveen en de gemeente Dongeradeel. Wanneer u opvangt in deze gemeenten worden de kosten na een jaar opvang voor de helft vergoed door Kinderwoud, mits u alleen opvang verleent via Kinderwoud. 
  • Zelfstandig gastouder: Wanneer u gebruik maakt van onze franchise formule ontvangt u een bonus van €75,-per gezin dat u zelf aanbrengt als de opvang een half jaar loopt. 
  • Verkorte opleiding: De kosten van het examen van de verkorte route MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn bedragen €125,-. Het gastouderbureau van Kinderwoud vergoedt deze kosten wanneer u als gastouder minimaal 6 maanden opvang heeft verleend via uitsluitend Kinderwoud. U krijgt een extra vergoeding wanneer u minimaal 12 maanden opvang heeft verleend via uitsluitend Kinderwoud.