Gastouder worden bij Kinderwoud

Vind jij ieder kind uniek en ben je flexibel ingesteld?
Dan is gastouder zijn misschien iets voor jou!  

Een gastouder vangt kinderen op in eigen huis.
Opvang bij de kinderen thuis (thuisopvang) is ook mogelijk. De gastouder noemen we dan een een opvangouder. Naast de dagelijkse verzorging van de kinderen ondersteunt de gastouder of opvangouder de ouders bij de ontwikkeling en opvoeding van hun kind(eren). De kwaliteitsvoorwaarden die Kinderwoud hiervoor stelt zijn schriftelijk vastgelegd.

 

Opleiding

Als gastouder of opvangouder dien je minimaal in het bezit te zijn van een MBO-diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag

Elke gastouder, partner en inwonende kinderen van 18 jaar en ouder moeten in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag(VOG). Je kunt het ondertekende aanvraagformulier VOG downloaden en uitprinten. Voor inwonenden van 18 jaar en ouder is hetzelfde formulier te downloaden en printen. Je hoeft alleen het voorste blad in te vullen. Een VOG moet persoonlijk aangevraagd worden op het gemeentehuis of er moet een machtiging afgegeven worden. De kosten voor de VOG liggen rond de € 40,-. Bewaar de bon goed! De VOG wordt binnen enkele weken toegestuurd. Het gastouderbureau ontvangt graag een kopie van deze VOG, het origineel kun je bewaren in de gastoudermap. Deze moet inzichtelijk zijn tijdens de inspecties van de GGD. Kinderwoud vergoedt de gemaakte kosten van de VOG na inlevering van de bon voor reeds gekoppelde gastouders. Startende gastouders krijgen de VOG na een jaar volledig vergoed, mits ze alleen aangesloten zijn bij Kinderwoud. 

 

Leges

De gemeente toetst bij elke aanvraag van nieuwe locaties voor kinderopvang en gastouderopvang of zij voldoen aan de Wet Kinderopvang. Daarnaast houdt zij, in samenwerking met de GGD, toezicht en controle op de kwaliteit. De GGD voert namens de gemeente kwaliteitsinspecties uit. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het registreren van gastouders en opvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
De kosten (leges) die voortvloeien uit deze registratie worden in de meeste gemeenten in Friesland betaald door de gemeente. Uitzondering hierop zijn de gemeenten Dongeradeel en Heerenveen. Deze gemeenten brengen de leges in rekening bij het gastouderbureau die een gastouder aanmeldt voor inschrijving in het LRKP.

 

Wat zijn de kosten?

Bij een volledig nieuwe inschrijving en dus registratie van een gastouder, zijn de kosten € 476,05.

 

Hoe gaat Kinderwoud om met deze kosten?

Kinderwoud brengt de leges volledig in rekening bij de gastouder met uitzondering van:

  1. Gastouders met alleen koppelingen via Kinderwoud en dus in het LRKP geen bemiddelingsrelatie hebben met andere gastouderbureaus. Kinderwoud compenseert deze gastouders, een jaar na start van de betreffende opvang, voor de helft van de kosten. Uiteraard met de voorwaarde dat de opvang dan nog steeds via Kinderwoud is bemiddeld.

  2. Opvang aan huis (thuisopvang). Bij opvang aan huis betalen de opvangouder en de vraagouder ieder de helft van de kosten (ieder € 238,02). Voor deze deling van kosten is gekozen omdat het  registratienummer  zowel aan de opvanglocatie (de woning)  als aan de persoon (opvangouder) verbonden is. Wanneer de opvangouder al geregistreerd is in het LRKP op een ander opvangadres, volgt een verkorte inspectie en dan zijn de kosten € 211,15 en dus voor ieder €105,56. Indien de vraagouder verhuist, komen de kosten voor inspectie van het nieuwe adres volledig voor rekening van de vraagouder.

 

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem gerust contact met ons op! Onze medewerkers zijn telefonisch te bereiken op 0513-610825 of via mail op gob@kinderwoud.nl