Kinderwoud > Aanmeldformulier Gastouderbureau

Is er een tweede ouder?

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Aanmelden eerste kind

*
*
*
U kunt de gewenste dagen en tijden aangeven:
*

Wilt u een tweede kind aanmelden?

*
*
*
U kunt de gewenste dagen en tijden aangeven:
*

Wilt u een derde kind aanmelden?

*
*
*
U kunt de gewenste dagen en tijden aangeven:
*

Wilt u een vierde kind aanmelden?

*
*
*
U kunt de gewenste dagen en tijden aangeven:
*

Financiën

Met uw bank/giro nummer geeft u Kinderwoud toestemming om de facturen via een automatische incasso af te schrijven van uw rekening. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Kinderwoud gebruikt uw e-mailadres voor het verzenden van diverse mededelingen en documenten die betrekking hebben op de administratie. Ook ontvangt u uw factuur via de mail en worden onze nieuwsbrieven via de mail verstuurd. Uw gegevens en e-mailadres worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.
Vul hier niets in a.u.b.