Aanmeldformulier gastouderopvang

U kunt uw kind aanmelden voor gastouderopvang door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.
Wij adviseren u om de volgende gegevens bij de hand te houden:

  • Uw burgerservicenummer (te vinden op uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas - 9 cijfers). 
  • Het burgerservicenummer van uw kind (te vinden op het legitimatiebewijs en zorgverzekeringpas - 9 cijfers).

 

Heeft u vragen over het aanmelden voor de opvang? Dan kunt u contact opnemen met onze bemiddelingsmedewerkers. Zij zijn te bereiken op 0513-610825 of via gob@kinderwoud.nl. Voor meer informatie over de verschillende gastouder-locaties kunt u een kijkje nemen op onze locatiepagina.

Gegevens ouder 1

Aanhef*
Voorletter(s)*
Achternaam*
Burgerservicenummer (9 cijfers)*
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Mobielnummer*

Is er een tweede ouder?

Aanhef*
Voorletter(s)*
Achternaam*
Burgerservicenummer (9 cijfers)*
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Mobielnummer*

Aanmelden eerste kind

Roepnaam (indien bekend)
Achternaam*
(Verwachte) geboortedatum*
Voor welke soort opvang wilt u uw kind aanmelden?*
U kunt de gewenste dagen en tijden aangeven:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Flexibel
Opmerkingen
Gewenste ingangsdatum*

Wilt u een tweede kind aanmelden?

Roepnaam (indien bekend)
Achternaam*
(Verwachte) geboortedatum*
Voor welke soort opvang wilt u uw kind aanmelden?*
U kunt de gewenste dagen en tijden aangeven:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Flexibel
Opmerkingen
Gewenste ingangsdatum*

Wilt u een derde kind aanmelden?

Roepnaam (indien bekend)
Achternaam*
(Verwachte) geboortedatum*
Voor welke soort opvang wilt u uw kind aanmelden?*
U kunt de gewenste dagen en tijden aangeven:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Flexibel
Opmerkingen
Gewenste ingangsdatum*

Wilt u een vierde kind aanmelden?

Roepnaam (indien bekend)
Achternaam*
(Verwachte) geboortedatum*
Voor welke soort opvang wilt u uw kind aanmelden?*
U kunt de gewenste dagen en tijden aangeven:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Flexibel
Opmerkingen
Gewenste ingangsdatum*

Financiën

Met uw bank/giro nummer geeft u Kinderwoud toestemming om de facturen via een automatische incasso af te schrijven van uw rekening. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Kinderwoud gebruikt uw e-mailadres voor het verzenden van diverse mededelingen en documenten die betrekking hebben op de administratie. Ook ontvangt u uw factuur via de mail en worden onze nieuwsbrieven via de mail verstuurd. Uw gegevens en e-mailadres worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.
Vul hier niets in a.u.b.