Extra muziek en bewegen bij Kinderwoud Sneek

Op de verschillende locaties van Kinderwoud Kinderopvang in Sneek krijgen kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een extra aanbod muziek- en beweegactiviteiten aangeboden. Deze extra activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een aanvullende subsidie van de gemeente Súdwest Fryslân. Professionals, zoals de buursportcoach of een muziekpedagoog, verzorgen workshops op de peuteropvang en het kinderdagverblijf.


Subsidie gemeente Súdwest Fryslân

De gemeente Sudwest Fryslan heeft voor dit jaar aanvullende subsidie beschikbaar gesteld om het aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in de gemeente een kwaliteitsimpuls te geven. De aanvraag die Kinderwoud Sneek voor haar locaties heeft gedaan is daarbij gehonoreerd. Met de subsidie is het mogelijk om extra beweeg- en muziekactiviteiten op de locaties te realiseren, kunnen muziekinstrumenten worden aangeschaft en buitenterreinen uitdagender worden ingericht. Daarnaast kunnen nieuwe boeken met bijbehorende materialen worden aangeschaft, welke de kinderen ook thuis met hun ouders mogen gebruiken. Zo brengen we op een leuke manier meer taal in de thuissituatie. Alles met als doel kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden!


Bewegen en muziek stimuleren breinontwikkeling

Bewegen en muziek vormen bij Kinderwoud, samen met spelend leren en gezonde voeding, de basis in het dagelijks aanbod. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze elementen de brein- en talentontwikkeling van kinderen stimuleren. 80% van de hersenverbindingen wordt namelijk al voor het 6e levensjaar gelegd! Deze wetenschap vindt Kinderwoud interessant en belangrijk. Kinderwoud zet zich daarom in om samen met ouders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren met passende activiteiten. Passend bij de beleefwereld van kinderen en passend binnen de ontwikkelingsstimulering. Ontwikkelen = leuk!

 


Het extra aanbod in de praktijk

Inmiddels is het aanbod beweeg- en muziekactiviteiten op de locaties van Kinderwoud in Sneek uitgebreid. Zo komt juf Hanneke elke week zingen en dansen met de peuters. Ze doen de regen na door samen met stokjes op de grond te tikken, zachtjes voor zachte regen en heel hard voor een stevige regenbui. Of ze maken dierengeluiden en zingen hier een liedje over.

Beweegcoach Ellen of een van de buurtsportcoaches zet elke week op verschillende locaties een circuit uit, waarbij de kinderen bijvoorbeeld klimmen op de bank, onder een stoel door kruipen, over elastiek heen stappen of dansen. Zo oefenen de kinderen hun motorische vaardigheden, terwijl ze spelen en pret maken.

 

Wat vinden de kinderen van dit aanbod?

Voor de kinderen zijn de activiteiten die worden aangeboden vooral heel leuk, zij genieten zichtbaar.

Als juf Ellen afsluit met de woorden: dan kom ik volgende week weer roept Jelle: ‘ja, dat wil ik heel graag!’

 

Kinderwoud Kinderopvang

Kinderwoud is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is!