Een mooie samenwerking zorgt voor geslaagde bijeenkomst voor kleuters en peuters

 

In samenwerking met de Paedwizer, de Trime, school Lyndensteyn en onze locatie de Kubus in Beetsterzwaag hebben we een succesvolle ochtend georganiseerd voor peuters en kleuters. Ari.C was de hoofdact, hij maakt kinderen nieuwsgierig en betrekt hen in het verhaal. 

 

Sa24.nl schreef het volgende over deze bijeenkomst:
Een volle zaal met 90 peuters en kleuters uit Beetsterzwaag, donderdagochtend was de zaal van de Buorskip gevuld. Vol spanning en enthousiasme genoten ze van een interactieve theatervoorstelling van Ari.C van caronentertaiment.

Ari.C maakte samen met de kinderen een groot feest voor de Koning! Cadeautjes werden uitgepakt, slingers opgehangen en er werd zelfs een kinderorkest samengesteld. Een uur lang maakt Ari.C de kinderen nieuwsgierig. Hij betrekt ze in zijn verhaal en weet in de huid van een kind te kruipen.

 

Evenals voorgaande projecten, zoals de Kunstdag, Koningsspelen, de lentewandeling was deze ochtend weer een geslaagde samenwerking wordt tussen de Paedwizer, de Trime, school Lyndensteyn en Kinderopvang de Kubus van Kinderwoud uit Beetsterzwaag.

 

Het doel van de samenwerking is met activiteiten de drempels tussen de verschillende instellingen te verlagen en hiermee de samenwerking te intensiveren. Dit keer werd de ochtend mede mogelijk gemaakt door de van Teyens Fundatie Beetsterzwaag.

 

Bron: sa24.nl, 22-01-2016