Noodopvanglocaties

Kinderwoud verzorgt opvang voor kinderen* (0-12 jaar) van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak.

 

* Uiteraard geldt nog steeds dat deze kinderen welkom zijn mits zij geen klachten hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (meer dan 38 graden). Mocht een kind klachten krijgen tijdens de opvang, dan zal de pedagogisch medewerker contact met u opnemen met het verzoek om uw kind op te halen.

 

De opvang verzorgt Kinderwoud op centrale noodopvanglocaties:

 

Plaats Naam Adres
Heerenveen 

Bosplaats in MFA De Spil

Schoterplein 23
8448 RP Heerenveen
Gorredijk

KC Loevestein 

Berend Wapstrastrjitte 15

8401 RE Gorredijk
Beetsterzwaag

De Kubus

Fockema Andreaelaan 92

9244 BB Beetsterzwaag
Burgum

De Poppestien

De Bistebus

Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 7, 9251 GA Burgum
Lauermanstraat 21B, 9251 AX Burgum
Hurdegaryp Arendsnest in IKC It Boulân

V. Weerden Poelmanstraat 2c

9254 CS Hurdegaryp

Sneek

Duinterpen

Het Zonnetje

Keizersmantel 1, 8607 GM Sneek
Bloemstraat 17a, 8603 XV Sneek
Harlingen IKC ‘t Wad

Midlumerlaan 13

8861 JE Harlingen
Drachten

Bunderbos (Adverium)

Mijnheer Nilsson

Lavendelheide 21-014, 9202 PD Drachten

Middelwyk 2, 9202 GV Drachten

 

Alle noodopvang is in principe van maandag t/m vrijdag open van 7:00 tot 19:00 uur. Indien nodig kunnen hier nadere maatwerkafspraken over worden gemaakt.

Op alle bovenstaande noodopvanglocaties wordt opvang verzorgd voor kinderen van 0-12 jaar. Het vervoer naar deze noodopvanglocaties verzorgt u zelf.

De noodopvang wordt in samenwerking met het onderwijs georganiseerd en daarmee kan er dus ook goed invulling worden gegeven aan het thuisonderwijs voor de kinderen.

 

In principe sluiten hiermee alle andere, hier boven niet vermelde locaties van Kinderwoud per 18 maart, tenzij andere maatregelen nodig zijn.  

 

Aanmeldprocedure

 

Wilt u gebruik maken van onze noodopvang dan kunt u zich aanmelden bij onze afdeling planning: planning@kinderwoud.nl. Ook kunt u met de afdeling bellen op telefoonnummer: 0513 – 610 825.

Let op, dit geldt ook voor ouders die al klant zijn bij Kinderwoud.

 

Opvang voor ouders die geen klant zijn bij Kinderwoud


Kinderwoud wil vanuit maatschappelijk belang alle ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen en een opvangvraag hebben van dienst zijn. Daarom gelden bovenstaande opvangmogelijkheden ook voor de kinderen van deze ouders. Behoort u tot de cruciale beroepsgroepen en maakt u tot op heden geen gebruik van opvang, dan kunt u zich aanmelden voor de centrale noodopvang op genoemde locaties. Ook voor u verloopt de aanmeldprocedure via planning@kinderwoud.nl of 0513 – 610 825.