Centrale Oudercommissie en Lokale Oudercommissie

Medezeggenschap ouders en verzorgers

Bij Kinderwoud Kinderopvang vinden wij het belangrijk dat ouders en verzorgers ons kunnen adviseren bij onderwerpen over de opvang van hun kind(eren). Daarom hebben wij oudercommissies in het leven geroepen. Bij Kinderwoud hebben wij een Centrale Oudercommissie en Lokale Oudercommissies.

 

De Centrale Oudercommissie Kinderwoud

De Centrale Oudercommissie (CO) heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen. De CO praat mee over overkoepelende zaken ten aanzien van het algemene kwaliteitsbeleid als het gaat over de aantallen kinderen per pedagogisch medewerker, de groepsgrootte, maar ook de opleidingseisen van de pedagogisch medewerkers. Daarnaast wordt o.a. ook het algemeen pedagogisch beleid, het voedingsbeleid, de vaststelling en wijziging van de klachtenregeling en besprekingen ten aanzien van de prijsstelling van de kinderopvang onder de loep genomen. Kortom; Een veelomvattende taak, waarbij de mening van de ouder van belang is.

Momenteel hebben de volgende ouders zitting in onze Centrale Oudercommissie:

  • Roy Mulder (voorzitter)
  • Eelco Zijnstra (secretaris)
  • Bianca Buurma
  • Marijke Hansma
  • Liesbeth Cuperus
  • Lysanne Moll

Heeft u een vraag aan de Centrale Oudercommissie Kinderwoud of wilt u zich aanmelden voor deelname aan de Centrale Oudercommissie, dan kunt u de Centrale Oudercommissie bereiken via: co@kinderwoud.nl

 

De Lokale Oudercommissie Kinderwoud

De lokale oudercommissie (LO) stelt zich ten doel namens de ouders van de locatie te participeren in het beleid door een goede invulling te geven aan de adviesrechten, om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. Een LO bestaat uit 3 tot 5 betrokken ouders die ongeveer vier tot vijf keer per jaar samen komen. Tijdens de vergaderingen is ook de clustermanager aanwezig. De LO wordt op de hoogte gesteld van de lopende zaken binnen Kinderwoud, bijzonderheden op de locatie en kan er advies worden gevraagd. Tevens bestaat de mogelijkheid om signalen af te geven die betrekking hebben op de opvang.