Buitenschoolse opvang Burgum - BSO

Bent u op zoek naar een gezellige plek waar uw kind buiten schooltijd naar toe kan? Kinderwoud Kinderopvang biedt op verschillende plaatsen in Burgum en omgeving buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Buitenschoolse opvang betekent dat Kinderwoud voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang aanbiedt. De buitenschoolse opvang is een prachtige opvangvorm waar kinderen zich op een leuke, speelse manier ontwikkelen. De leeftijdsgerichte activiteiten worden met zorg ontwikkeld. Door onze nauwe samenwerking met het onderwijs is het mogelijk om de activiteiten met hen af te stemmen. 


Buitenschoolse opvang bij Kinderwoud

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is.

 

Het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten is gebaseerd op het ‘spinmodel’, waarin alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod komen; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden (samen delen, rekening houden met elkaar), het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. Daarnaast kan met een gevarieerd aanbod makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat  een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

 

Kinderwoud maakt van ‘Elke dag een mooie dag!


Buitenschoolse opvang locaties Drachten en omgeving

 


Kom gerust eens langs en proef de sfeer. We vinden het prettig wanneer u van te voren een afspraak maakt via 0513 610 825.