Buitenschoolse opvang (BSO) in Harlingen

Bent u op zoek naar een gezellige plek waar uw kind buiten schooltijd naar toe kan? Kinderwoud Kinderopvang verzorgt op IKC 't Wad en IKC Het Noorderlicht buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Buitenschoolse opvang betekent dat Kinderwoud voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang aanbiedt. De buitenschoolse opvang is een prachtige opvangvorm waar kinderen zich op een leuke, speelse manier ontwikkelen. De leeftijdsgerichte activiteiten worden met zorg ontwikkeld. Door onze nauwe samenwerking met het onderwijs is het mogelijk om de activiteiten met hen af te stemmen. 


Buitenschoolse opvang bij Kinderwoud

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is.

 

Het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten is gebaseerd op het ‘spinmodel’, waarin alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod komen; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden (samen delen, rekening houden met elkaar), het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. Op de BSO bieden we activiteiten aan binnen de talentgebieden Fit & Fun, Uitvinden & Ontdekken, Koken & Bakken, Muziek, Theater & Kunst, Natuur & Avontuur en Chillen & Spelen. Met een gevarieerd aanbod kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. 

 

Kinderwoud maakt van ‘Elke dag een mooie dag!


Buitenschoolse opvang locaties Harlingen

 

Kosten

Bent u benieuwd naar de kosten van onze buitenschoolse opvang in Harlingen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Planning en Plaatsing via (0513) 610 825 of planning@kinderwoud.nl