BSO-locaties Kinderwoud open tijdens staking primair onderwijs

In verband met de landelijke staking van het primair onderwijs zijn de meeste basisscholen in Friesland op donderdag 5 oktober 2017 gesloten. Op de Dag van de leraar wordt de politiek gevraagd om te investeren in het primair onderwijs, voor een lagere werkdruk, een eerlijk salaris en het voorkomen van een lerarentekort.

Kinderwoud Kinderopvang stelt haar BSO-locaties op deze dag extra open, conform de contractafspraken. De kinderen kunnen de hele dag vanaf 7.30 uur tot 18.00 uur terecht. Maakt u gebruik van verlengde opvang, dan kunt u uw kind brengen en halen op de voor u vertrouwde tijden.

Indien uw kind op donderdagen naar de BSO gaat en u een jaarcontract heeft, inclusief vakanties en schoolvrije dagen, dan rekenen wij op de komst van uw kind. Er worden voor deze dag geen extra kosten in rekening gebracht. Komt uw kind deze dag niet, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven via de Kinderwoud App. Indien u gebruik maakt van een schoolwekencontract en u wilt op deze dag gebruik maken van extra  BSO-uren, dan verzoeken wij u dit ook aan te vragen via de Kinderwoud App. De extra uren worden in rekening gebracht en op uw factuur vermeld.


Heeft u vragen of opmerkingen over deze extra BSO-dag, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de pedagogisch medewerker op de groep.