Brainwave

Kwaliteit van kinderopvang begint bij ons met een geborgen sfeer, oog voor eigenheid en voldoende ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Specialistische kennis over het kinderbrein speelt echter een steeds belangrijker rol. We vinden het belangrijk om deze kennis toe te passen in ons dagelijks aanbod. Met Brainwave richten we ons op vier speerpunten; spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding. Deze speerpunten zijn volledig geïntegreerd in ons kwalitatieve activiteitenprogramma.

Brainwave: een kinderbrein is snel gevuld

 

Wat houdt Brainwave in?

 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de ontwikkeling van het kinderbrein tot volwassen brein ongeveer 25 jaar duurt. Daarbij is de leeftijd van 0 tot 6 jaar cruciaal en heeft gevolgen voor het latere leren. Maar liefst 80% van alle verbindingen in de hersenen wordt dan namelijk al gelegd. In de leeftijd van 6 tot 12 jaar verdiept zich dat naar talentontwikkeling. We vinden het van belang om deze wetenschappelijke inzichten toe te passen in ons dagelijks aanbod. Zo stimuleren we, samen met ouders, onderwijs en andere partners de (brein)ontwikkeling van kinderen.


Om de ontwikkelingen binnen de wetenschap nauw te blijven volgen en ons werk naar een nog hoger plan te brengen, hebben we Brainwave ontwikkeld. Een programma met lezingen, workshops en trainingen voor onze medewerkers, ouders en relaties (onderwijs, gemeenten, GGD en collega organisaties). Want extra specialistische kennis is nodig om als professionals ook straks nog het verschil te maken.


Vier speerpunten


Met Brainwave richten we ons op vier speerpunten; spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding. Deze speerpunten zijn volledig geïntegreerd in ons kwalitatieve activiteitenprogramma.


Wat betekent Brainwave voor onze medewerkers?


Met meer kennis over het kinderbrein willen we de komende jaren ons werk naar een nog hoger plan brengen. Want extra specialistische kennis is keihard nodig om er voor te zorgen dat onze professionals ook straks nog het verschil maken. Bij Kinderwoud krijgen medewerkers met Brainwave regelmatig workshops, trainingen en lezingen, waarin de vraag 'Met welke gedachte speel jij?' centraal staat.