Babyopvang in Friesland

Bij Kinderwoud Kinderopvang kunt u terecht voor opvang van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Op al onze locaties werken pedagogische medewerkers of gastouders die zorgen voor een veilige, stabiele sfeer en omgeving voor uw kind.

 

Opvang van het jonge kind

Ook baby’s vanaf 10 weken zijn welkom bij Kinderwoud. Baby’s vragen om een specifieke verzorging. Baby’s hebben behoefte aan vertrouwde mensen om zich heen, een vertrouwde voorspelbare omgeving en aan ritme. Vanuit een rustige basis creëert Kinderwoud voor hen een omgeving, waarin ze zelf kunnen ontdekken en bewegen. Positieve ervaringen stimuleren de baby tot zelfontplooiing en plezier en hebben invloed op hun latere ontwikkeling. Er is spelmateriaal aanwezig dat aansluit op de ontwikkeling, waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Zo is er materiaal om zelf in te bewegen (schommelen), de tastzin te ontwikkelen en materiaal met geluid, visuele effecten en bewegingseffecten. Tijdens de verzorgingsmomenten wordt natuurlijk ook veel gepraat, gezongen en geknuffeld met de kinderen.

 

 

Babyopvang met persoonlijke aandacht

Kinderwoud maakt bij de opvang van baby’s onder andere gebruik van het gedachtengoed van pedagoge Emmi Pikler. Er is een tijd van rust en slaap, een tijd van wakker zijn en contact met de pedagogisch medewerker en een tijd om actief bezig te zijn. De behoefte aan een stabiele persoonlijke band en het zelfstandig ontdekken en leren in eigen tempo zijn belangrijke waarden van Pikler. Om de kinderen voldoende rust te bieden is persoonlijke afstemming met de ouders van groot belang.

 

Heeft u interesse? Kom gerust eens kijken!

Via de afdeling Planning & Plaatsing kunt u een afspraak maken, zodat we weten wanneer wij u mogen ontvangen. Ook kunt u bij hun terecht met vragen of

opmerkingen.

 

T: (0513) 610 825

E: planning@kinderwoud.nl


Met vragen over de gastouderopvang kunt u contact opnemen met ons Gastouderbureau.

 

T: (0513) 610 825