Aanmeldformulier tussenschoolse opvang

Gegevens ouder 1

*
*
*
*
*
*

Is er een tweede ouder?

Aanmelden eerste kind

*
*
*
*
*
Het abonnement geldt voor een volledig schooljaar (40 weken) en loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De inschrijving loopt zonder opzegging door tot het kind de basisschool verlaat. De kosten van de tussenschoolse opvang worden maandelijks automatisch geïncasseerd, verdeeld over 10 maanden (met uitzondering van de maanden juli en augustus).
Heeft u incidentele opvang nodig dan is dit mogelijk. De kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Op school wordt bijgehouden wanneer uw kind gebruik maakt van tussenschoolse opvang.

Wilt u een tweede kind aanmelden?

*
*
*
*
*
Het abonnement geldt voor een volledig schooljaar (40 weken) en loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De inschrijving loopt zonder opzegging door tot het kind de basisschool verlaat. De kosten van de tussenschoolse opvang worden maandelijks automatisch geïncasseerd, verdeeld over 10 maanden (met uitzondering van de maanden juli en augustus).
Heeft u incidentele opvang nodig dan is dit mogelijk. De kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Op school wordt bijgehouden wanneer uw kind gebruik maakt van tussenschoolse opvang.

Wilt u een derde kind aanmelden?

*
*
*
*
*
Het abonnement geldt voor een volledig schooljaar (40 weken) en loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De inschrijving loopt zonder opzegging door tot het kind de basisschool verlaat. De kosten van de tussenschoolse opvang worden maandelijks automatisch geïncasseerd, verdeeld over 10 maanden (met uitzondering van de maanden juli en augustus).
Heeft u incidentele opvang nodig dan is dit mogelijk. De kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Op school wordt bijgehouden wanneer uw kind gebruik maakt van tussenschoolse opvang.

Wilt u een vierde kind aanmelden?

*
*
*
*
*
Het abonnement geldt voor een volledig schooljaar (40 weken) en loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De inschrijving loopt zonder opzegging door tot het kind de basisschool verlaat. De kosten van de tussenschoolse opvang worden maandelijks automatisch geïncasseerd, verdeeld over 10 maanden (met uitzondering van de maanden juli en augustus).
Heeft u incidentele opvang nodig dan is dit mogelijk. De kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Op school wordt bijgehouden wanneer uw kind gebruik maakt van tussenschoolse opvang.

Wilt u een vijfde kind aanmelden?

*
*
*
*
*
Het abonnement geldt voor een volledig schooljaar (40 weken) en loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De inschrijving loopt zonder opzegging door tot het kind de basisschool verlaat. De kosten van de tussenschoolse opvang worden maandelijks automatisch geïncasseerd, verdeeld over 10 maanden (met uitzondering van de maanden juli en augustus).
Heeft u incidentele opvang nodig dan is dit mogelijk. De kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Op school wordt bijgehouden wanneer uw kind gebruik maakt van tussenschoolse opvang.

Financiën

Met uw bank/giro nummer geeft u Kinderwoud toestemming om de facturen via een automatische incasso af te schrijven van uw rekening. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken Kinderwoud gebruikt uw e-mailadres voor het verzenden van diverse mededelingen en documenten die betrekking hebben op de administratie. Ook ontvangt u uw factuur via de mail en worden onze nieuwsbrieven via de mail verstuurd. Uw gegevens en e-mailadres worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.
Vul hier niets in a.u.b.