Aanmeldformulier peuterspeelzaal

Gegevens ouder 1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Is er een tweede ouder?

*
*
*
*
*
*
*
*

Aanmelden eerste kind

*
*
*
*
*
*
Gegevens opvang en plaatsing peuterspeelzaal
U kunt uw kind opgeven vanaf de leeftijd van 1 jaar. Plaatsing is mogelijk vanaf 2 jarige leeftijd. U kunt uw gewenste ingangsdatum aangeven.

Wilt u een tweede kind aanmelen voor peuterspeelzaal?

*
*
*
*
*
*
Gegevens opvang en plaatsing peuterspeelzaal
U kunt uw kind opgeven vanaf de leeftijd van 1 jaar. Plaatsing is mogelijk vanaf 2 jarige leeftijd. U kunt uw gewenste ingangsdatum aangeven.

Wilt u een derde kind aanmelen voor peuterspeelzaal?

*
*
*
*
*
*
Gegevens opvang en plaatsing peuterspeelzaal
U kunt uw kind opgeven vanaf de leeftijd van 1 jaar. Plaatsing is mogelijk vanaf 2 jarige leeftijd. U kunt uw gewenste ingangsdatum aangeven.

Financiën

Met uw bank/giro nummer geeft u Kinderwoud toestemming om de facturen via een automatische incasso af te schrijven van uw rekening. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken Kinderwoud gebruikt uw e-mailadres voor het verzenden van diverse mededelingen en documenten die betrekking hebben op de administratie. Ook ontvangt u uw factuur via de mail en worden onze nieuwsbrieven via de mail verstuurd. Uw gegevens en e-mailadres worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.
Vul hier niets in a.u.b.