Aanmeldformulier Peuteropvang

Wanneer u zich digitaal wilt aanmelden via onderstaand inschrijfformulier adviseren wij u om de volgende gegevens bij de hand te houden:

 

  • Uw burgerservicenummer (te vinden op uw legitimatiebewijs) (9 cijfers)
  • Het burgerservicenummer van uw kind (te vinden op de zorgverzekeringpas) (9 cijfers)

 

Klik hier voor informatie over de verschillende locaties. Zijn er nog vragen over afwijkingen van het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de afdeling planning en plaatsing te bereiken op 0513-610 825 of planning@kinderwoud.nl

Gegevens ouder 1

Aanhef*
Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum*
Burgerservicenummer (9 cijfers)*
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Mobiel nummer
Gezinssamenstelling*
Arbeid*
Werkzaam bij
Te bereiken op werk
Hoogst genoten opleiding*
Culturele achtergrond*

Is er een tweede ouder?

Aanhef*
Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum*
Burgerservicenummer (9 cijfers)*
Mobiel nummer
Culturele achtergrond*
Arbeid*
Werkzaam bij
Te bereiken op werk
Hoogst genoten opleiding*

Aanmelden eerste kind

Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum*
Geboorteland*
Geslacht*
Thuistaal*
Zijn er bijzonderheden rondom de gezondheid van uw kind waar we rekening mee moeten houden?
Naam in geval van nood
Telefoonnummer in geval van nood
Huisarts
Telefoonnummer huisarts
Tandarts
Telefoonnummer tandarts
U kunt uw kind opgeven vanaf de leeftijd van 1 jaar. Plaatsing is mogelijk vanaf 2 jarige leeftijd. U kunt uw gewenste ingangsdatum aangeven.
Gewenste ingangsdatum*

Heeft u belangsteling voor peuteropvang in de gemeente Heerenveen?

Albertine Agnesschool - Oranjewoud
De Akkers- Heerenveen
De Bijenkorf - Heerenveen
De Bosplaats - Heerenveen
De Einekoer - Heerenveen
De Lytse Bearkes - Oudehorne/Nieuwehorne
De Lytse Kompanjon - De Knipe
De Skoatterkes - Oudeschoot
Ekke de Haan - Heerenveen
Het Kompas - Heerenveen
Het Vogelnest - Heerenveen
't Krielhoekje - Jubbega
Us Kubus - Heerenveen
Sint Jozef - Heerenveen
't Healtsje - Jubbega

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Tytsjerksteradiel?

De Bistebus - Burgum
De Poppestien - Burgum
De Opstap - Oentsjerk
De Ichtus - Gytsjerk
Drie Turven Hoog - Tytsjerk
Hummelhof - Eastermar
Lyts Grut - Garyp
Springplank - Earnewâld
't Boartersplak - Sumar
't Krobbenest - Noardburgum
't Pjutteplak - Jistrum
't Protternest - Ryptsjerk
't Wisseltje - Hurdegaryp
Thrimwalda - Gytsjerk
Suwâld

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Sneek

De Doerak - Sneek
De Petteflet - Sneek
De Windbreker - Sneek
Duinterpen - Sneek
Inky Pinky - Raerd
It Berneroefke - Sneek
Thomas - Sneek

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Opsterland

Boartlik Begjin - Langezwaag
De Librije - Gorredijk
Het Kwetternest - Beetsterzwaag
Hummelterp - Ureterp
Krielpykjes - Nij Beets
Loevestein - Gorredijk
't Centrum - Gorredijk
't Berneplak - Lippenhuizen

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Harlingen

Middelstein - Midlum
Noorderlicht - Harlingen
't Wad - Harlingen

Wilt u een tweede kind aanmelden voor peuteropvang?

Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum*
Burgerservicenummer (9 cijfers)*
Geboorteland*
Geslacht*
Thuistaal*
Zijn er bijzonderheden rondom de gezondheid van uw kind waar we rekening mee moeten houden?
U kunt uw kind opgeven vanaf de leeftijd van 1 jaar. Plaatsing is mogelijk vanaf 2 jarige leeftijd. U kunt uw gewenste ingangsdatum aangeven.
Gewenste ingangsdatum

Heeft u belangsteling voor peuteropvang in de gemeente Heerenveen?

De Einekoer - Heerenveen
De Akkers- Heerenveen
De Bosplaats - Heerenveen
Het Vogelnest - Heerenveen
Het Kompas - Heerenveen
Ekke de Haan - Heerenveen
Us Kubus - Heerenveen
De Bijenkorf - Heerenveen
De Skoatterkes - Oudeschoot
De Lytse Kompanjon - De Knipe
't Krielhoekje - Jubbega
Albertine Agnesschool - Oranjewoud
De Lytse Bearkes - Oudehorne/Nieuwehorne
't Healtsje - Jubbega
Sint Jozef - Heerenveen

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Tytsjerksteradiel?

De Bistebus - Burgum
De Poppestien - Burgum
Hummelhof - Eastermar
Lyts Grut - Garyp
't Krobbenest - Noardburgum
Drie Turven Hoog - Tytsjerk
't Boartersplak - Sumar
De Opstap - Oentsjerk
De Ichtus - Gytsjerk
Thrimwalda - Gytsjerk
't Wisseltje - Hurdegaryp
't Protternest - Ryptsjerk
Springplank - Earnewâld
't Pjutteplak - Jistrum
Suwâld

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Sneek

De Doerak - Sneek
De Kameleon - Sneek
De Petteflet - Sneek
De Windbreker - Sneek
Duinterpen - Sneek
Inky Pinky - Raerd
It Berneroefke - Sneek
Tommie - Sneek

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Opsterland

Loevestein - Gorredijk
De Librije - Gorredijk
't Centrum - Gorredijk
Boartlik Begjin - Langezwaag
Krielpykjes - Nij Beets
't Berneplak - Lippenhuizen
Het Kwetternest - Beetsterzwaag
Hummelterp - Ureterp

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Harlingen

Middelstein - Midlum
Noorderlicht - Harlingen
't Wad - Harlingen

Wilt u een derde kind aanmelden voor peuteropvang?

Voornaam*
Achternaam*
Burgerservicenummer (9 cijfers)*
Geboortedatum*
Geboorteland*
Geslacht*
Thuistaal*
Zijn er bijzonderheden rondom de gezondheid van uw kind waar we rekening mee moeten houden?
U kunt uw kind opgeven vanaf de leeftijd van 1 jaar. Plaatsing is mogelijk vanaf 2 jarige leeftijd. U kunt uw gewenste ingangsdatum aangeven.
Gewenste ingangsdatum

Heeft u belangsteling voor peuteropvang in de gemeente Heerenveen?

De Einekoer - Heerenveen
De Akkers- Heerenveen
De Bosplaats - Heerenveen
Het Vogelnest - Heerenveen
Het Kompas - Heerenveen
Ekke de Haan - Heerenveen
Us Kubus - Heerenveen
De Bijenkorf - Heerenveen
De Skoatterkes - Oudeschoot
De Lytse Kompanjon - De Knipe
't Krielhoekje - Jubbega
Albertine Agnesschool - Oranjewoud
De Lytse Bearkes - Oudehorne/Nieuwehorne
't Healtsje - Jubbega
Sint Jozef - Heerenveen

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Tytsjerksteradiel?

De Bistebus - Burgum
De Poppestien - Burgum
Hummelhof - Eastermar
Lyts Grut - Garyp
't Krobbenest - Noardburgum
Drie Turven Hoog - Tytsjerk
't Boartersplak - Sumar
De Opstap - Oentsjerk
De Ichtus - Gytsjerk
Thrimwalda - Gytsjerk
't Wisseltje - Hurdegaryp
't Protternest - Ryptsjerk
Springplank - Earnewâld
't Pjutteplak - Jistrum
Suwâld

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Sneek

Inky Pinky - Raerd
De Kameleon - Sneek
De Doerak - Sneek
It Berneroefke - Sneek
Tommie - Sneek
Duinterpen - Sneek
De Windbreker - Sneek
Petteflet - Sneek

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Opsterland

Loevestein - Gorredijk
De Librije - Gorredijk
't Centrum - Gorredijk
Boartlik Begjin - Langezwaag
Krielpykjes - Nij Beets
't Berneplak - Lippenhuizen
Het Kwetternest - Beetsterzwaag
Hummelterp - Ureterp

Kopie van Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Harlingen

Middelstein - Midlum
Noorderlicht - Harlingen
't Wad - Harlingen

Kosten peuteropvang

Gezinssituatie:*
Ouder 1*
Bent u alleenstaand en werkt / studeert of volgt u een re-integratietraject / inburgering dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag (Zie A)
Bent u gehuwd of samenwonend en bent u beide werkzaam / studerend of volgt u een re-integratietraject/inburgering dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag (Zie A)
In alle overige situaties komt u in aanmerking voor toeslag van de gemeente (Zie B)
A: Kinderopvangtoeslag U hebt recht op kinderopvangtoeslag en krijgt hiermee een groot deel van de kosten van de peuteropvang terug via de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren per maand
B: Toeslag van de gemeente Om in aanmerking te komen voor subsidie van de gemeente ontvangen wij van u: - een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 of - een inkomensverklaring 2018, op te vragen bij de Belastingdienst (tel.nr: 0800-0543). Deze gegevens kunt u mailen naar planning@kinderwoud.nl of opsturen naar Kinderwoud, Antwoordnummer 1032, 8440 VB Heerenveen.

Financiën

Met uw bank/giro nummer geeft u Kinderwoud toestemming om de facturen via een automatische incasso af te schrijven van uw rekening. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken Kinderwoud gebruikt uw e-mailadres voor het verzenden van diverse mededelingen en documenten die betrekking hebben op de administratie. Ook ontvangt u uw factuur via de mail en worden onze nieuwsbrieven via de mail verstuurd. Uw gegevens en e-mailadres worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.
Vul hier niets in a.u.b.