Aanmeldformulier Peuteropvang

Wanneer u zich digitaal wilt aanmelden via onderstaand inschrijfformulier adviseren wij u om de volgende gegevens bij de hand te houden:

 

  • Uw burgerservicenummer (te vinden op uw legitimatiebewijs) (9 cijfers)
  • Het burgerservicenummer van uw kind (te vinden op de zorgverzekeringpas) (9 cijfers)

 

Klik hier voor informatie over de verschillende locaties. Zijn er nog vragen over afwijkingen van het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de afdeling planning en plaatsing te bereiken op 0513-610 825 of planning@kinderwoud.nl

Gegevens ouder 1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Is er een tweede ouder?

*
*
*
*
*
*
*
*

Aanmelden eerste kind

*
*
*
*
*
*
U kunt uw kind opgeven vanaf de leeftijd van 1 jaar. Plaatsing is mogelijk vanaf 2 jarige leeftijd. U kunt uw gewenste ingangsdatum aangeven.
*

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente De Fryske Marren

Heeft u belangsteling voor peuteropvang in de gemeente Heerenveen?

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Tytsjerksteradiel?

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Sneek

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Opsterland

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Weststellingwerf

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Harlingen

Wilt u een tweede kind aanmelden voor peuteropvang?

*
*
*
*
*
*
*
U kunt uw kind opgeven vanaf de leeftijd van 1 jaar. Plaatsing is mogelijk vanaf 2 jarige leeftijd. U kunt uw gewenste ingangsdatum aangeven.

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente De Fryske Marren

Heeft u belangsteling voor peuteropvang in de gemeente Heerenveen?

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Tytsjerksteradiel?

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Sneek

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Opsterland

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Weststellingwerf

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Harlingen

Wilt u een derde kind aanmelden voor peuteropvang?

*
*
*
*
*
*
*
U kunt uw kind opgeven vanaf de leeftijd van 1 jaar. Plaatsing is mogelijk vanaf 2 jarige leeftijd. U kunt uw gewenste ingangsdatum aangeven.

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente De Fryske Marren

Heeft u belangsteling voor peuteropvang in de gemeente Heerenveen?

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Tytsjerksteradiel?

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Sneek

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Opsterland

Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Weststellingwerf

Kopie van Heeft u belangstelling voor peuteropvang in de gemeente Harlingen

Kosten peuteropvang

*
*
Bent u alleenstaand en werkt / studeert of volgt u een re-integratietraject / inburgering dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag (Zie A)
Bent u gehuwd of samenwonend en bent u beide werkzaam / studerend of volgt u een re-integratietraject/inburgering dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag (Zie A)
In alle overige situaties komt u in aanmerking voor toeslag van de gemeente (Zie B)
A: Kinderopvangtoeslag U hebt recht op kinderopvangtoeslag en krijgt hiermee een groot deel van de kosten van de peuteropvang terug via de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren per maand
B: Toeslag van de gemeente Om in aanmerking te komen voor subsidie van de gemeente ontvangen wij van u: - een definitieve aanslag inkomstenbelasting of - een inkomensverklaring, op te vragen bij de Belastingdienst (tel.nr: 0800-0543). Deze gegevens kunt u mailen naar planning@kinderwoud.nl of opsturen naar Kinderwoud, Antwoordnummer 1032, 8440 VB Heerenveen.

Financiën

Met uw bank/giro nummer geeft u Kinderwoud toestemming om de facturen via een automatische incasso af te schrijven van uw rekening. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken Kinderwoud gebruikt uw e-mailadres voor het verzenden van diverse mededelingen en documenten die betrekking hebben op de administratie. Ook ontvangt u uw factuur via de mail en worden onze nieuwsbrieven via de mail verstuurd. Uw gegevens en e-mailadres worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.
Vul hier niets in a.u.b.