Aanmelden kinderdagopvang / buitenschoolse opvang

Wanneer u zich digitaal wilt aanmelden via onderstaand inschrijfformulier adviseren wij u om de volgende gegevens bij de hand te houden:

 

  • Uw burgerservicenummer (te vinden op uw legitimatiebewijs) (9 cijfers)
  • Het burgerservicenummer van uw kind (te vinden op de zorgverzekeringpas) (9 cijfers)

 

Klik hier voor informatie over de verschillende locaties. Zijn er nog vragen over afwijkingen van het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de afdeling planning en plaatsing te bereiken op 0513-610 825 of planning@kinderwoud.nl

Gegevens ouder 1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Is er een tweede ouder?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Aanmelden eerste kind

*
*
*
*
*
*
KDV Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
BSO Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):

Wilt u een tweede kind aanmelden?

*
*
*
*
*
*
KDV Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
BSO: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):

Wilt u een derde kind aanmelden?

*
*
*
*
*
*
KDV: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
BSO: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):

Wilt u een vierde kind aanmelden?

*
*
*
*
*
*
KDV: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
BSO: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):

Financiën

Met uw bank/giro nummer geeft u Kinderwoud toestemming om de facturen via een automatische incasso af te schrijven van uw rekening. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken Kinderwoud gebruikt uw e-mailadres voor het verzenden van diverse mededelingen en documenten die betrekking hebben op de administratie. Ook ontvangt u uw factuur via de mail en worden onze nieuwsbrieven via de mail verstuurd. Uw gegevens en e-mailadres worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.
Vul hier niets in a.u.b.