Aanmelden kinderdagopvang / buitenschoolse opvang

Wanneer u zich digitaal wilt aanmelden via onderstaand inschrijfformulier adviseren wij u om de volgende gegevens bij de hand te houden:

 

  • Uw burgerservicenummer (te vinden op uw legitimatiebewijs) (9 cijfers)
  • Het burgerservicenummer van uw kind (te vinden op de zorgverzekeringpas) (9 cijfers)

 

Klik hier voor informatie over de verschillende locaties. Zijn er nog vragen over afwijkingen van het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de afdeling planning en plaatsing te bereiken op 0513-610 825 of planning@kinderwoud.nl

Gegevens ouder 1

Aanhef*
Voorletter(s)*
Achternaam*
Burgerservicenummer (9 cijfers)*
Geboortedatum*
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Mobiel nummer
Werkzaam bij
Te bereiken op werk
Hoogst genoten opleiding*
Gezinssamenstelling*

Is er een tweede ouder?

Aanhef*
Voorletter(s)*
Achternaam*
Burgerservicenummer (9 cijfers)*
Geboortedatum*
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoonnummer*
Mobiel nummer
Werkzaam bij
Te bereiken op werk
Hoogst genoten opleiding*

Aanmelden eerste kind

Roepnaam (indien bekend)
Achternaam*
(Verwachte) geboortedatum*
Geslacht*
Voertaal thuis*
Andere voertaal
Zijn er bijzonderheden rondom de gezondheid van uw kind waar we rekening mee moeten houden?
Naam in geval van nood
Telefoonnummer in geval van nood
Huisarts
Telefoonnummer huisarts
Tandarts
Telefoonnummer tandarts
Voor welke opvangsoort wilt u uw kind aanmelden?*
Gewenste ingangsdatum
Locatie voorkeur*
BSO: Naam basisschool
Basisschool: groep (klas)
KDV Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
KDV maandag
KDV dinsdag
KDV woensdag
KDV donderdag
KDV vrijdag
BSO Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
BSO maandag
BSO dinsdag
BSO woensdag
BSO donderdag
BSO vrijdag
BSO - Gewenste eindtijd NSO (min. 2,5 uren)
Opmerkingen

Wilt u een tweede kind aanmelden?

Roepnaam (indien bekend)
Achternaam*
(Verwachte) geboortedatum*
Geslacht*
Voertaal thuis*
Andere voertaal
Zijn er bijzonderheden rondom de gezondheid van uw kind waar we rekening mee moeten houden?
Voor welke opvangsoort wilt u uw kind aanmelden?*
Gewenste ingangsdatum
Locatie voorkeur*
BSO: Naam basisschool
Basisschool: groep (klas)
KDV Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
KDV maandag
KDV dinsdag
KDV woensdag
KDV donderdag
KDV vrijdag
BSO: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
BSO maandag
BSO dinsdag
BSO woensdag
BSO donderdag
BSO vrijdag
BSO - Gewenste eindtijd NSO (min. 2,5 uren)
Opmerkingen

Wilt u een derde kind aanmelden?

Roepnaam (indien bekend)
Achternaam*
(Verwachte) geboortedatum*
Geslacht*
Voertaal thuis*
Andere voertaal
Zijn er bijzonderheden rondom de gezondheid van uw kind waar we rekening mee moeten houden?
Voor welke opvangsoort wilt u uw kind aanmelden?*
Gewenste ingangsdatum
Locatie voorkeur*
BSO: Naam basisschool
KDV: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
KDV maandag
KDV dinsdag
KDV woensdag
KDV donderdag
KDV vrijdag
BSO: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
BSO maandag
BSO dinsdag
BSO woensdag
BSO donderdag
BSO vrijdag
BSO - Gewenste eindtijd NSO (min. 2,5 uren)
Opmerkingen

Wilt u een vierde kind aanmelden?

Roepnaam (indien bekend)
Achternaam*
(Verwachte) geboortedatum*
Geslacht*
Voertaal thuis*
Andere voertaal
Zijn er bijzonderheden rondom de gezondheid van uw kind waar we rekening mee moeten houden?
Voor welke opvangsoort wilt u uw kind aanmelden?*
Gewenste ingangsdatum
Locatie voorkeur*
BSO: Naam basisschool
KDV: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
KDV maandag
KDV dinsdag
KDV woensdag
KDV donderdag
KDV vrijdag
BSO: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
BSO maandag
BSO dinsdag
BSO woensdag
BSO donderdag
BSO vrijdag
BSO - Gewenste eindtijd NSO (min. 2,5 uren)
Opmerkingen

Financiën

Met uw bank/giro nummer geeft u Kinderwoud toestemming om de facturen via een automatische incasso af te schrijven van uw rekening. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken Kinderwoud gebruikt uw e-mailadres voor het verzenden van diverse mededelingen en documenten die betrekking hebben op de administratie. Ook ontvangt u uw factuur via de mail en worden onze nieuwsbrieven via de mail verstuurd. Uw gegevens en e-mailadres worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.
Vul hier niets in a.u.b.