Aanmelden kinderdagopvang / buitenschoolse opvang

Bij het invullen van onderstaand inschrijfformulier heeft u de volgende gegevens nodig:

 

  • Uw burgerservicenummer (te vinden op uw legitimatiebewijs - 9 cijfers)
  • Het burgerservicenummer van uw kind (te vinden op de zorgverzekeringpas - 9 cijfers)


Goed om te weten

 

  • Flexibele opvang en opvang voor halve dagen is alleen mogelijk indien de bezetting het toelaat.
  • Klik hier voor informatie over de verschillende locaties. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de afdeling planning en plaatsing via telefoonnummer 0513-610 825 of e-mailadres planning@kinderwoud.nl.

Gegevens ouder 1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Is er een tweede ouder?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Aanmelden eerste kind

*
*
*
*
*
*
KDV Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
BSO Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):

Wilt u een tweede kind aanmelden?

*
*
*
*
*
*
KDV Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
BSO: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):

Wilt u een derde kind aanmelden?

*
*
*
*
*
*
KDV: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
BSO: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):

Wilt u een vierde kind aanmelden?

*
*
*
*
*
*
KDV: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):
BSO: Op welke dagen / tijden wenst u opvang (bij jaarcontract en schoolwekencontract):

Financiën

Met uw bank/giro nummer geeft u Kinderwoud toestemming om de facturen via een automatische incasso af te schrijven van uw rekening. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken Kinderwoud gebruikt uw e-mailadres voor het verzenden van diverse mededelingen en documenten die betrekking hebben op de administratie. Ook ontvangt u uw factuur via de mail en worden onze nieuwsbrieven via de mail verstuurd. Uw gegevens en e-mailadres worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.
Vul hier niets in a.u.b.