Typisch Kinderwoud: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

In de reeks 'Typisch Kinderwoud' krijg je een kijkje in de keuken van Kinderwoud. Belangrijke thema's, onze speerpunten en nog veel meer onderwerpen die typisch Kinderwoud zijn! Deze keer vertelt onze Pedagogisch Coach Hilda van der Schuit hoe wij Voor- en Vroegschoolse Educatie binnen Kinderwoud inzetten en waarom wij dat zo belangrijk vinden. 

 

Uit de praktijk (een ochtend op een VVE peuteropvanggroep)

Als de kinderen allemaal binnen zijn, zingen we samen in de kring ‘Goedemorgen allemaal’. Daarna kijken en benoemen we wie er allemaal zijn: welke kinderen en juffen… maar wie missen we nog? De kinderen roepen: ‘Puk!’.

Puk zit verstopt in een koffertje en komt eruit. De kinderen moeten lachen. Wat heeft Puk vandaag in zijn koffer? Juf haalt een sjaal uit de koffer en  vraagt de kinderen wat dit is en waarvoor je deze kunt gebruiken. Er zit nog meer in de koffer… een dikke jas, een muts, maar ook een zonnebril en een zwembroek. Puk zegt steeds dat hij het zo warm heeft. Hoe zou dat komen? O, het is heel mooi weer buiten en de zon schijnt! Samen met de kinderen wordt gekeken wat Puk het beste aan kan doen als hij het warm heeft. Er wordt gepraat en er worden beurten gegeven. Sommige kinderen zitten wat dichter bij juf, juf betrekt ze er extra bij, kinderen die wat stiller zijn worden uitgenodigd om te praten of om iets te pakken uit de koffer.

  

… daar is over nagedacht …

De inrichting, de manier van communiceren, de activiteiten; ze zijn niet vanzelf ontstaan, daar is over nagedacht. De pedagogisch medewerkers volgen de kinderen in hun ontwikkeling en kijken naar wat de kinderen nodig hebben. Ze maken een groepsplan waarin staat aan welke ontwikkelingsgebieden en doelen het komende half jaar wordt gewerkt. Ook zijn er kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en ook daarvoor wordt gekeken hoe dat het beste kan worden gedaan.

Vanuit de doelen in het groepsplan wordt voor elk thema door de pedagogisch medewerkers een activiteitenprogramma opgesteld, waarmee de komende 4 tot 6 weken gewerkt wordt. De VVE-methodiek die gebruikt wordt, in dit voorbeeld is dat Uk & Puk, ondersteunt de pedagogisch medewerkers om een passend activiteitenaanbod samen te stellen. De ouders  ontvangen een ouderbrief, waarin ideeën staan voor activiteiten die de ouders of verzorgers zelf thuis met hun kind(eren) kunnen doen.

 

Alle  POV-locaties van Kinderwoud en een aantal KDV-locaties werken volgens de VVE-werkwijze van Kinderwoud én met een VVE-methode (Uk&Puk, Piramide, peuterplein). Sommige locaties gaan mee in de methode die gebruikt wordt binnen een IKC. Samen met school willen we zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind. Bij de overgang van voorschoolse opvang naar school wordt dan ook gekeken naar wat het kind (extra) nodig heeft om zich op school verder te kunnen ontwikkelen.

 

… het sluit aan bij wat kinderen nodig hebben …

De groepsplannen, individuele handelingsplannen en de activiteiten sluiten aan bij wat een kind en de kinderen nodig hebben en worden spelenderwijs ingezet! Dit wordt onder andere gedaan door de vier pijlers van Kinderwoud te gebruiken in het activiteitenaanbod: spelend leren, gezonde voeding, bewegen en muziek. Kinderwoud houdt zich nu al 50 jaar bezig met de ontwikkeling van kinderen. Door deze vier pijlers in te zetten, richt Kinderwoud zich op wat een kind en het kinderbrein nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

 

Kinderen leren immers door te spelen en vooral door plezier te hebben! Niet voor niets is de missie van Kinderwoud:  ‘Elke dag een mooie dag!’.

 

 

Hilda van der Schuit

Pedagogisch coach