Typisch Kinderwoud: Thematisch werken

In de reeks blogs 'Typisch Kinderwoud' krijg je een kijkje in de keuken van Kinderwoud. Belangrijke thema's, onze speerpunten & nog veel meer onderwerpen die typisch Kinderwoud zijn! Aafje van Dijk, coördinator activiteiten en evenementen, vertelt hoe we werken met verschillende thema's.
 

Feest! 

Dit hele jaar is het feest bij Kinderwoud. De organisatie bestaat 50 jaar! Ik ben er trots op te mogen werken bij een bedrijf dat al zo lang werkt aan de ontwikkeling van kinderen. In 50 jaar zijn er vele veranderingen en ontwikkelingen geweest in de manier waarop gewerkt wordt met kinderen.

 

Werken met thema's

Een van de dingen die we de laatste jaren bij Kinderwoud bewuster inzetten is het thematisch werken. Natuurlijk zetten we al veel langer thema’s in, denk daarbij aan de feestdagen zoals Moeder- en Vaderdag, Sinterklaas en Kerst, maar ook de seizoenen zijn al jaren terugkerende onderwerpen. Werken met thema’s is dus niet iets nieuws, maar het inzetten van thema’s om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren doen we de laatste jaren steeds bewuster en uitgebreider. Ik neem je daarom graag mee in wat een thema precies is en waarom het werken met thema’s voor kinderen fijn en belangrijk is.


Wat is een thema?

Een thema kun je omschrijven als een belangrijk onderwerp waar kinderen binnen een bepaalde periode waardevolle ervaringen in op doen. De verschillende ontwikkelingsgebieden staan hierbij centraal. Door een langere periode aan een thema te werken gaat het thema meer leven, leren de kinderen bekende begrippen toepassen, leren ze nieuwe begrippen kennen en beklijft het beter.

Het werken met thema’s zetten we dan ook in om de brede (brein- en talent)ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De pedagogisch medewerkers werken hier bewust aan. In de voorbereidingen naar het thema toe kijken zij met elkaar naar het doel van het thema en naar de samenstelling van de groep. Samen maken zij de koppeling tussen het aanbod en de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen.

 


Start en afronding

Iedere groep van Kinderwoud werkt dus aan het zelfde thema maar wel op een eigen manier.
Belangrijk is dat een thema een duidelijke start en afronding heeft. Tijdens het thema wordt naast de kleinere activiteiten gewerkt aan een grotere projectopdracht die gedurende het thema steeds meer vorm krijgt en groeit. In de laatste week wordt de opdracht afgerond. Zo heeft een thema een mooie opbouw en afronding. Voor de kinderen is het zo heel duidelijk wat het verloop van een thema is en het effect van het werken met thema’s wordt op deze manier versterkt.

 

DoenKids

Sinds 2020 werken we bij Kinderwoud ook met DoenKids. Een database bomvol leuke, leerzame en uitdagende activiteiten voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers kunnen gericht activiteiten zoeken en selecteren om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en aan te laten sluiten bij de uitdaging die de kinderen op dat moment nodig hebben. Dit is een belangrijke meerwaarde van deze database en bovendien stimuleert het het bewust handelen van onze medewerkers. Daarnaast kunnen de medewerkers ook activiteiten vinden die horen bij het VVE programma’s Uk & Puk en voorbeeldprogramma’s met uitgewerkte thema’s; oftewel een bundeling van activiteiten over een bepaalde periode. Via ons ouderportaal worden de activiteitenprogramma’s en nieuwsbrieven gedeeld met de ouders. Zo krijgen zij ook een goed beeld van de activiteiten die hun kinderen krijgen aangeboden.


Thema Feest!

Dit jaar kan het thema Feest natuurlijk niet ontbreken op de jaarkalender.

Op de groepen leren we alles over feest vieren. Hoe vier je feest? Wat is een feest? Met wie vier je feest? En voor de oudere kinderen kijken we ook naar de feesten in andere culturen. Naast het leerzame deel gaan we vooral veel zelf het feest beleven met muziek, dans en hangen we slingers op! Elke groep bouwt een eigen feestje! Ik ben erg benieuwd naar de beeldverslagen die we mogen ontvangen van de groepen! Want bij Kinderwoud kunnen we wel feestvieren en dat laten we ook graag zien.

 

Met feestelijke groet,Aafje van Dijk

Coördinator activiteiten en evenementen