Typisch Kinderwoud: Spelend leren, bewegen en muziek!

In de reeks Typisch Kinderwoud krijg je van onze medewerkers een kijkje in de keuken van Kinderwoud. Wat is typisch Kinderwoud? Deze keer onze pedagoog Irene Wajon over de speerpunten van Kinderwoud. 

 

Kinderwoud bestaat 50 jaar! Al 50 jaar geven we kinderen spelenderwijs bagage mee voor hun ontwikkeling en verdere leven. Hierbij staan de drie kernwaarden van Kinderwoud centraal. Zo bieden we kwaliteit met een Geborgen sfeer, oog voor Eigenheid en voldoende ruimte voor Zelfontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Bij Kinderwoud wordt elk kind GEZien!

 

Door de jaren heen is er veel veranderd. Waar in 1971 ouders in het peuterspeelzaalwerk begonnen om hun kinderen voor te bereiden op de basisschool, is de opvang uitgegroeid naar een professionele organisatie met peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang. En opvang is zoveel meer dan ouders met een gerust hart naar hun werk laten gaan en hun kinderen te verzorgen en te vermaken, want specialistische kennis over het kinderbrein speelt inmiddels een steeds belangrijker rol. Wetenschappelijk onderzoek wijst namelijk uit dat de ontwikkeling van het kinderbrein tot een volwassen brein ongeveer 25 jaar duurt en dat de periode van baby tot de leeftijd van 6 jaar cruciaal is in de ontwikkeling en gevolgen heeft voor het latere leren. Daarbij is de wetenschap het erover eens: voldoende bewegen, spelen en muziek hebben grote positieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kinderbrein. Aandacht hiervoor is dan ook onmisbaar in de kinderopvang. Er ligt voor ons een belangrijke rol om samen met ouders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

 

Waarom spelend leren, bewegen en muziek als speerpunten?

 

  • Spelen, bewegen en muziek zijn plezier!
    Spelen, bewegen en muziek verbinden lichaam en geest met elkaar. Het maakt ons gelukkig. We zijn nieuwsgierig; willen ontdekken en ervaren. Spelen, bewegen en muziek ontstaan vanuit een innerlijke motivatie van kinderen met als doel: plezier!

  • Spelen, bewegen en muziek zijn gezond!
    Met spelen, bewegen en muziek ontwikkelen we ons lichaam en onze geest. Het geeft een goed gevoel. Vooral bij kinderen heeft het een positief effect op het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en hun sociaal gedrag.

  • Met spelen, bewegen en muziek stimuleren we ons complete brein!
    We ervaren en ontdekken, al onze zintuigen worden geprikkeld. Spelen, bewegen en muziek activeren, maken ontspannen en vrolijk. Het zorgt voor ruimte en vrijheid in ons brein; het maakt ons flexibeler en creatiever. De aanleg van nieuwe hersenverbindingen wordt versneld en de communicatie tussen de beide hersenhelften wordt verbeterd en daarmee ontwikkelen onze hersenen zich. En hoe jonger we beginnen, des te beter en groter het positieve effect is op ons brein!

 

 

Vaardigheden voor het leven


Met spelen, bewegen en muziek leren kinderen allerlei belangrijke vaardigheden die ze nodig hebben in hun leven. Ze leggen een stevige basis en het brein wordt voorbereid op het kunnen maken van de juiste keuzes in een onvoorspelbare omgeving.

 

Door te spelen, te bewegen en muziek te maken kunnen kinderen zich beter concentreren en dingen beter onthouden. Het gebruik van taal wordt gestimuleerd en ze worden aan het denken gezet. Bovendien leren ze hoe zij zich moeten gedragen, hoe ze emoties kunnen beheersen en problemen kunnen oplossen. Ze kunnen zich beter inleven in andere mensen en leren zorgen voor anderen en hun omgeving.

 

Uiteindelijk maakt het niet uit hoe oud een kind is; spelen, bewegen en muziek blijven altijd belangrijk in het dagelijks leven van een kind! Hoe het zich op elk van deze gebieden ontwikkelt, is voor een deel afhankelijk van wat het kind hierin aangeboden krijgt. Maar door al vroeg met het kind te spelen, te bewegen en muziek te maken, wordt vooral het plezier gestimuleerd en dat is het begin.

 

Kinderwoud daagt het kinderbrein uit!


Voor een optimale ontwikkeling van het brein heeft het kind uitdagingen nodig.
Bij Kinderwoud bieden we deze uitdaging in een rijke speelomgeving, een omgeving waar ruimte is om nieuwe kennis en ervaringen op te doen, en daarmee het brein te stimuleren en te activeren.

 

Ons doel en onze rol is om kinderen te stimuleren met een op de leeftijd en ontwikkeling van het kind gericht activiteitenaanbod, met de ruimte om zelf te ervaren en te ontdekken en met PLEZIER als ultieme motivatie.

 

Vanzelfsprekend bieden we ook in ons jubileumjaar en de jaren die volgen de kinderen volop ontwikkelingskansen en mogelijkheden met allerlei mooie thema’s en activiteiten, waarin spelen, bewegen en muziek belangrijke ingrediënten vormen.

 

"En dan kom je erachter, dat je in de zandbak per saldo meer hebt geleerd dan op de universiteit..." - LOESJE

 

Irene Wajon

pedagoog