Oud-medewerker Tineke vertelt: hoe opvang in Heerenveen tot stand kwam

Hoe Kinderwoud Kinderopvang is ontstaan? Oud-medewerker Tineke Meter heeft 28 jaar  bij Kinderwoud gewerkt en kan ons met gemak én vol enthousiasme vertellen over de ontwikkeling (of tot standkoming) van de organisatie en de kinderopvang in het algemeen. Van de ‘Rode Vrouwen’ en vakbondsvrouwen die een buitenschoolse opvang (BSO) openden tot de vele  opvanggroepen die daarna volgden. Tineke weet het allemaal. Haar dochter Siri had als baby zelfs de primeur op de eerste KDV-groep. Genoeg redenen om  het verhaal van onze oud-medewerker te vertellen.


‘Rode Vrouwen’, vakbondsvrouwen en sleutelkinderen

Laat ik beginnen met een klein stukje geschiedenis. De ‘Rode Vrouwen’ en vakbondsvrouwen bundelden in 1978 hun krachten en richtten zich op emancipatie. De positie van de (alleenstaande) werkende ouder verbeteren, dat was onder andere hun doel. Zo wilden ze eenoudergezinnen en gastarbeiders met ‘sleutelkinderen’ helpen. Vroeger werd de term ‘sleutelkinderen’ gebruikt voor kinderen waarvan de ouders niet thuis waren overdag. De kinderen kregen de sleutel van het huis en waren na schooltijd zelfstandig thuis. Dat was niet altijd even handig of verantwoord. Op initiatief van de ‘Rode Vrouwen’ en vakbondsvrouwen startte daarom, met subsidie, de buitenschoolse opvang in De Turf in Heerenveen. In 1979 ging ik daar zelf ook aan de slag!’

 

“Vroeger werd de term ‘sleutelkinderen’ gebruikt voor kinderen waarvan de ouders niet thuis waren overdag.”

 

Het opvangaanbod groeide

Naast de BSO in De Turf startten we later ook met opvang voor jonge kinderen. Er waren al wel peuterspeelzalen, maar die waren voor kinderen vanaf 3 jaar. Nu hadden we een opvangaanbod van halve dagen voor kinderen in de leeftijd van 1,5-2 tot en met 4 jaar.

Het liefst wilden we natuurlijk hele dagen opvang voor deze groep, maar ook opvang voor baby’s aanbieden. Helaas kregen we  hiervoor  geen subsidie. Om het toch voor elkaar te krijgen ben ik, toen zwanger, samen met de wethouder in de trein naar Den Haag gegaan.  En met resultaat! We kregen subsidie voor babyopvang in Heerenveen.

Ondertussen was de oude locatie De Turf in Heerenveen afgebrand en is locatie De As opgebouwd. Daar  was plek voor de BSO, halve dagopvang (voor kinderen van 1,5 jaar t/m 4 jaar) én babyopvang. Mijn dochter Siri was de eerste baby op deze babygroep. Siri heeft het nooit erg gevonden dat ze naar de opvang ging. Ze heeft het juist altijd erg leuk gevonden.

 

“Om het toch voor elkaar te krijgen ben ik, toen zwanger, samen met de wethouder in de trein naar Den Haag gegaan. En met resultaat!”

 

De opvang draaide eerst vooral op vrijwilligers

In de opvang waren destijds vooral vrijwilligers en mensen via regelingen aan het werk. De kinderen werden overal vandaan opgehaald; lopend of op de fiets. Er was zelfs een vrijwilliger met een prachtige Amerikaanse Chevrolet waarmee kinderen werden opgehaald. Toen de babyopvang daadwerkelijk werd toegevoegd aan het aanbod kregen wij, maar ook de gemeente, meer subsidie. Zo konden we medewerkers tijdelijk gaan aannemen.

 

Bedrijfsmatige opvang

De gemeente bekostigde de opvang, maar op een gegeven moment kwam er ook bedrijfsmatige kinderopvang. Hierbij gingen we zelf langs bedrijven om zogenaamde kindplaatsen te ‘verkopen’. Bedrijven konden zwangere werknemers een soort van plan of concept aanbieden voor opvang voor hun kind, zodat ze kon blijven werken. De openingstijden voor deze vorm van opvang waren ruimer. De werknemer betaalde een bedrag aan de werkgever, die betaalde kindopvanggeld aan ons en wij regelden vervolgens de opvang het kind. Zo heb ik destijds kindplaatsen aan het ziekenhuis kunnen verkopen. Deze bedrijfsmatige opvang had overigens mooiere spullen, ze waren rijker dan de gesubsidieerde opvang. Later kreeg gelukkig ook de gesubsidieerde opvang betere en mooiere faciliteiten.

 

Hoe Kinderwoud tot stand kwam

Eerder al, in 1971, kwam het peuterspeelzaalwerk in Heerenveen van de grond. Dit groeide uiteindelijk uit tot de professionele organisatie SKEP. Na een fusie met Stichting Kinderopvang Tytsjerksteradiel (SKT) in 2005 kwam de naam Kinderwoud tot stand. Vanaf toen was ik dus werkzaam voor de organisatie met als naam Kinderwoud.

 

“Als je kijkt naar de opvang van toen en nu is er een enorm verschil.”

 

Opvang toen en nu

Als je kijkt naar de opvang van toen en nu is er een enorm verschil. Er is nu veel meer (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang. Het is meer dan alleen opvang. Er wordt echt gekeken naar wat de kinderen nodig hebben en het aanbod wordt daar op afgestemd.

 

 

<< Naar overzichtspagina "Onze medewerkers vertellen..."